UDDANNELSE
SKABER
FORANDRING

Vi styrker marginaliserede børn, kvinder og mænd gennem kvalitetsuddannelse

HER ARBEJDER VI

I Peru, Bolivia, Ghana og Sierra Leone kæmper befolkningsgrupper mod fattigdom og marginalisering. I Sierra Leone er fattigdom udbredt i hele landet, mens den i Ghana er koncentreret geografisk i den nordlige del. I Peru og Bolivia er fattigdommen størst blandt de oprindelige folk. Fælles for de fire lande er hierarkisk opbyggede samfund, hvor det typisk er mænd, der udøver magt over kvinder, ældre over unge, de rige og højtuddannede over de fattige og ikke-uddannede. Det betyder, at kvinder, unge og oprindelige folk ofte er afskåret fra at deltage i de demokratiske processer og sjældent er repræsenteret i myndighedernes eller i civilsamfundets organisationer.


Vi er en lille organisation
hvert medlemskab betyder noget!

Som medlem gør du en konkret forskel for marginaliserede grupper

God seksualundervisning kan mindske uligheden mellem drenge og piger

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595