UDVIKLING
GENNEM
UDDANNELSE

Vi styrker og mobiliserer fattige og udsatte befolkningsgrupper gennem kvalitetsuddannelse!

HER ARBEJDER VI

I Peru, Bolivia, Ghana og Sierra Leone kæmper befolkningsgrupper mod fattigdom og marginalisering. I Sierra Leone er fattigdom udbredt i hele landet, mens den i Ghana er koncentreret geografisk i den nordlige del. I Peru og Bolivia er fattigdommen størst blandt de oprindelige folk. Fælles for de fire lande er hierarkisk opbyggede samfund, hvor det typisk er mænd, der udøver magt over kvinder, ældre over unge, de rige og højtuddannede over de fattige og ikke-uddannede. Det betyder, at kvinder, unge og oprindelige folk ofte er afskåret fra at deltage i de demokratiske processer og sjældent er repræsenteret i myndighedernes eller i civilsamfundets organisationer.

God seksualundervisning kan mindske uligheden mellem drenge og piger

Ulla Tørnæs forklarer

Hvordan uddannelse og seksuelle rettigheder hænger sammen.


Vi er en lille organisation
hvert medlemskab betyder noget!

Som medlem gør du en konkret forskel for marginaliserede grupper

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595