UDDANNELSE SOM DEMOKRATISK
LØFTESTANG

VI STYRKER MARGINALISEREDES RETTIGHEDER
TIL, I OG GENNEM KVALITETSUDDANNELSE

HER ARBEJDER VI

I Peru, Bolivia, Ghana og Sierra Leone kæmper befolkningsgrupper mod fattigdom og marginalisering. I Sierra Leone er fattigdom udbredt i hele landet, mens den i Ghana er koncentreret geografisk i den nordlige del. I Peru og Bolivia er fattigdommen størst blandt de oprindelige folk. Fælles for de fire lande er hierarkisk opbyggede samfund, hvor det typisk er mænd, der udøver magt over kvinder, ældre over unge, de rige og højtuddannede over de fattige og ikke-uddannede. Det betyder, at kvinder, unge og oprindelige folk ofte er afskåret fra at deltage i de demokratiske processer og sjældent er repræsenteret i myndighedernes eller i civilsamfundets organisationer.

Partnerskaber

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and
printing in place of English to emphasise design elements over content.