Stadig græsrodsorganisation


Troels Hovgaard var ansat i CISU i 14 år og, blandt andre, rådgiver for AXIS. Hvordan vil han karakterisere organisationen?


Frem til 2016 arbejdede Troels Hovgaard som rådgiver for organisationer i CISU. I en periode stod han for den primære rådgivning af AXIS. I udviklingsarbejdet er der både større og mindre organisationer. I nogle ngoer udføres arbejdet af professionelle, altså lønnede, i andre udføres den af frivillige.

“Det var AXIS’ vartegn at involvere frivillige,” siger han.

Ifølge Troels Hovgaard har AXIS formået at bevare benene på jorden blandt andet ved at bibeholde den frivillige indsats.

“Som årene er gået, er udviklingsarbejdet blevet mere og mere professionaliseret,” fortæller Troels Hovgaard og fortsætter: “I AXIS har man insisteret på, at arbejdet forblev på frivillige hænder frem for at ansætte flere.”

AXIS består af et lille, lønnet sekretariat og koordinatorgrupper med i alt 32 frivillige. Det betyder ikke kun, at midlerne kan gå direkte til projekterne, fordi der spares et led. Det betyder også, at frivillige kan få opgaver, som ikke typisk ligger hos dem:

“AXIS har ladet de frivillige få muligheden for at arbejde i udviklingsprojekter – noget som primært udføres af professionelle i dag,” siger han.

HØJ FAGLIGHED OG AUTONOMI
At projektkoordinatorerne er frivillige har ikke betydet en forringelse af fagligheden. Koordinatorerne virkede, ifølge Troels Hovgaard, godt forberedte og åbne overfor input og ideer.

“Det fremstod, som om grupperne havde en stor autonomi, og de var aldrig bange for at stille kritiske spørgsmål,” siger Hovgaard.

AXIS’ projekter er solide, og specialiseringen inden for uddannelse er høj. Hovgaard mener, at den faglighed, de frivillige er kommet med, har fået mulighed for at udvikle sig og er blevet yderligere sikret gennem opbakning fra sekretariatet og en kompetent og aktiv bestyrelse.

“Begge har mange års erfaring med udviklings- og uddannelsesarbejde,” siger han.

I AXIS balanceres der mellem rammer og udvikling: I stedet for at ankomme til en landsby med en fabrikeret idé, har AXIS turdet være eksperimenterende ved at udvikle form og indhold i samarbejde med de lokale partnere og lokalbefolkningen. “De prøver nogle ting af for at finde ud af, hvad der virker bedst.”

IKKE MANGE HÅR I SUPPEN
AXIS er vedholdende, tilføjer Troels Hovgaard. Der hersker en trofasthed og et engagement. I AXIS føler man en forpligtelse overfor partnerne, som gør, at man hellere lader projektet fortsætte en fase mere. I et projekt med skolehaver i Peru måtte der for eksempel adskillige faser til, før projektet nåede sit ambitiøse mål om at få myndighederne til at overtage det. Men hvordan virker AXIS’ tilgang? Hvordan tager de lokale partnere imod den danske NGO?

“Når jeg har spurgt partnerne om samarbejdet med AXIS, har der ikke været mange hår i suppen,” fortæller Troels Hovgaard.

En af lederne i en partnerorganisation kunne fortælle, at AXIS er en af dem, som har holdt fast i værdierne. Når AXIS kommer på besøg, bliver der talt om situationen i landet, om sagen.

“Det kan godt være svært at tale om værdier og om en sag i et udviklingsarbejde, der er præget af fokus på om målsætningen overholdes, men det gør AXIS altså.”

Eller som Troels Hovgaard skrev efter sit besøg hos AXIS’ partnere i Peru:

”De beskriver samarbejdet som meget åbent og båret af værdier, en stærk faglighed og det man nok bedst kan karakterisere som solidaritet med de underprivilegerede. I en verden, hvor det internationale samarbejde i stigende grad handler om resultater af den meget konkrete og målbare slags, værdsættes AXIS’ tilgang, der bevarer fokus på formålet snarere end matrixen.”

Det er sjældent, man støder på det i det professionaliserede arbejde, forklarer Troels Hovgaard. Men AXIS har bevaret sin ånd.