Solidaritet med verdens fattigste


Uddannelse skaber grundlag for, at lokalbefolkningen i højere grad kan yde indflydelse på deres egen udvikling.


I 1995 blev sandhedskommissionen i Sydafrika nedsat. Med den indledte man en kortlægning af menneskerettighedskrænkelserne begået under apartheidstyret med henblik på befolkningens forsoning. I Danmark samme år sad en gruppe politisk aktive lærere under et træ i Vanløse og dannede en dansk civilsamfundsorganisation under navnet AXIS. Den havde til formål at støtte uddannelse og udviklingsarbejde i nogle af verdens fattigste lande.

Det første projekt støttet af AXIS blev gennemført i Sydafrika fra 1996-98 i samarbejde med den sydafrikanske organisation PROMAT Colleges og havde fokus på at udvikle et modul til efteruddannelse af sorte folkeskolelærere. Under apartheidstyret havde uddannelse ikke være en prioritet, og for at give befolkningen en ny begyndelse og muligheden for at være med til at forme deres land var uddannelse nødvendig.

DET FJERDE VERDENSMÅL
AXIS har lige siden betragtet kvalitetsuddannelse som midlet til at styrke og skabe mulighed og viden blandt lokalbefolkningerne. AXIS tror og har altid troet på, at uddannelse skaber grundlag for, at lokalbefolkningen i højere grad kan yde indflydelse på deres egen udvikling. Dermed har det også været naturligt for AXIS at støtte op om FNs verdensmål. I særdeleshed mål 4 om at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og mål 17 – partnerskabsmålet.

SOLIDARITET
Udgangspunktet for oprettelsen af AXIS var solidaritet med verdens fattigste. Mange af AXIS’ frivillige havde dengang et indgående kendskab til Latinamerikanske forhold. Marginaliserede grupper i Peru og Bolivia havde ikke mulighed for at udøve deres rettigheder, grundet undertrykkende regimer og autoritære styrer. I 1997 begyndte AXIS et samarbejde med CEPROMUP i Peru, som på mange måder blev en hjørnesten i AXIS’ arbejde og udvikling de kommende år. Flere partnere er siden kommet til i Peru, Bolivia, Ghana og senest i Sierra Leone.

PARTNERSKABER
Gennem alle årene har AXIS haft fokus på partnerskaber og lokalforankrede projekter. AXIS har gjort en dyd ud af at skabe langvarige partnerskaber med civilsamfundsorganisationer for at styrke dem organisatorisk og til at blive vigtige aktører lokalt, regionalt og nationalt. Fokus har altid været på de mest marginaliserede og udsatte grupper særligt oprindelige folk, børn og unge.

FRIVILLIGE KRÆFTER
AXIS har fra starten baseret sit virke på frivillige kræfter. Siden 1995 har AXIS været i stand til at tiltrække dygtige folk, som har kastet deres frivillige engagement ind i AXIS’ arbejde med kvalitetsuddannelse inden for bl.a. seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og kontekstbaseret undervisning. De frivillige spiller en afgørende rolle i udviklingen af tætte partnerskaber.