SIERRA LEONE (7 ÅRS SAMARBEJDE AFSLUTTET DEC. 2021)


Krig og epidemi

Mellem 1991-2002 herskede der i Sierra Leone en borgerkrig, som er blevet betegnet som en af de blodigste i Afrikas historie. I 2014 blevet landet ramt af en Ebola-epidemi. Det betød, at landets befolkning, sundhedssystem og økonomi blev svækket yderligere. Sytten år efter borgerkrigens afslutning og fem år efter Ebola-udbruddet kæmper Sierra Leone fortsat for at komme til hægterne. Mere end halvdelen landets befolkning lever i ekstrem fattigdom, og omkring en fjerdedel af landets befolkning er undernæret.

Fattigdom er forbundet med mangel på fundamentale rettigheder. Unge mennesker i Sierra Leone har generelt meget lav viden om sundhed og rettigheder, hvad angår seksualitet og reproduktion. Denne uvished gør de unge sårbare overfor seksuelle krænkelser og seksuelt overførte sygdomme. De unge kvinder er særligt udsatte. 18 procent af alle kvinder oplever at blive seksuelt krænket eller voldtaget, og mere end 80 procent af landets kvinder er omskåret.Verdens højeste mødredødelighed i verden

I Sierra Leone er der begrænset adgang til information, og kendskabet til og brugen af sundhedsydelser indenfor reproduktiv og seksuel sundhed er minimal. I 2015 havde Sierra Leone verdens højeste mødredødelighed, forbundet med graviditet og fødsel. Dødsårsager, der i høj grad kunne have været forebygget. For den kvindelige befolk-ning er retten til at bestemme over egen krop ikke er en selvfølge, og kvindelig omskæring, uønsket teenagegraviditeter, seksuel misbrug og kønsbaseret vold er noget, mange udsættes for.

AXIS arbejder på at udvikle undervisningsmateriale, der skal styrke børn og unges viden om og aktive brug af deres seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder. Materialet skal give lærere pædagogisk og dialogbaserede metoder til at undervise børn og unge inden for emnet. Igennem workshops med lærere fra ni skoler udvikles metoder, som løbende testes i undervisningen. På den måde sikres den bedste seksualundervisning, som er tilpasset de konkrete forhold. Igennem et samarbejde med flere civilsamfundsorganisationer har vi lagt massivt pres på myndighederne. Det har resulteret i, at de nu samarbejder med vores partner, CARL, om at støtte vores indsats i fremtiden. Mange skoler lader sig ikke vente på myndighederne. De er selv ved at udvikle og validere vores pædagogiske materiale inden for seksualundervisning.


Ulla Tørnæs om udvikling og seksuelle rettigheder

Hvordan hænger udvikling og seksuelle rettigheder sammen?


Vores partner

Vi tror på, at indsatsen bedst udføres gennem lokale civilsamfundsorganisationer. AXIS’ opgave er at understøtte vores partnere ved at bidrage med viden og konkrete redskaber til udviklingen af metoder, hvordan elever inddrages i undervisning og hvordan man styrker sin organisation i arbejdet for mere kvalitetsuddannelse. Vi samarbejder med CARL, som opererer nationalt med at styrke lige muligheder for sårbare befolkningsgrupper. Organisationen har et særligt fokus på kvinder og børn. Deres tre prioriteringsområder er ligestilling, styrkelse af kvinder og forbedring af uddannelse af kvinder og piger, med et særligt fokus på deres seksuelle rettigheder og sundhed.

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595