PERUEt liv i udkanten af samfundet

I århundreder har den oprindelige befolkning i Perus højland levet et liv i udkanten af samfundet. Disse mennesker har ikke mærket meget til det økonomiske opsving, som Peru har oplevet siden 1990erne. Selvom landets BNI per indbygger er steget inden for de sidste år, er den store sociale og økonomiske ulighed mellem by-og landbefolkningen ikke blevet mindsket.  Ser man på den oprindelige befolkning lever over en fjerdedel i ekstrem fattigdom. I Cusco-regionen er halvdelen af befolkningen fattig og mere end en tredjedel af børnene under fem år lider af kronisk underernæring.


Kvinderne fra Villa El Salvador

3.000 kvinder fra slumkvarteret Villa El Salvador har fået en uddannelse.


Børn bliver undervist på sprog de ikke behersker

Uddannelsessystemet i Peru har igennem årtier undervist den oprindelige befolkning på spansk ud fra vestlige og urbane læseplaner, der kun havde lidt at gøre med børnenes kontekst. Disse uddannelsesmodeller byggede bl.a. på idéen om, at den oprindelige befolkning skulle flytte fra land til by for at kunne fungere som ligestillede medborgere. Viden om fx landbrug i højlandet, den lokale flora og fauna, traditionel medicin, eller idéer, der byggede på de oprindelige folks verdensforståelser, var derfor bandlyste i klasseværelset. På trods af at man i 1970erne ændrede til tosproget undervisning i uddannelseslovgivningen, og sidenhen til tosproget interkulturel undervisning i 1980erne, har implementeringen af den nye tilgang været begrænset. Skolerne er stadig præget af den gamle civiliseringstilgang. I 2010erne er det kun på 10 procent af skolerne i de quechuatalende områder, at undervisningen foregår på det lokale sprog.

AXIS er en af få danske ngoer i Peru, som har uddannelse som hovedfokus. Vi arbejder for at styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning blandt børn fra den oprindelige befolkning i Cusco-, Ayacucho- og Loreto-regionen. Det gør vi blandt andet i skolehaver, som danner ramme for den undervisning, der normalt foregår i klasseværelserne. Det øger børnenes selvværd og deres faglige kompetencer. Vi har også gjort undervisningsmateriale på quecha tilgængeligt gennem biblioteker i klasseværelserne med bøger skrevet af og om børnene selv. Eleverne har haft mulighed for at tage bøgerne med hjem og læse sammen med forældrene. Det har gjort både elever og forældre mere optagede og stolte af deres kultur.

De undervisningsmodeller som vi har udviklet i samarbejde med lokalmiljøet og som har vist gode resultater, arbejder AXIS for at få implementeret på læreruddannelserne og i de officielle læseplaner, så indsatsen bliver bæredygtig, og det oprindelige folks ret til kvalitetsuddannelse bliver opfyldt. 


Seksuelle rettigheder

I Ayacucho og Loreto kæmper man med seksuel vold og et stort antal uønskede teenagegraviditeter, der ofte fører til, at unge mødre må droppe uddannelsen og ender i fattigdom. Desværre har halvdelen af lærerne i Peru ikke den nødvendige viden og har hverken kendskab til eller erfaring med de pædagogiske metoder, der skal til for at sikre kvalificeret seksualundervisning. Siden 2014 har AXIS arbejdet for at få dialogbaseret seksualundervisning implementeret i skolerne i Ayacucho og Loreto. Erfaringerne viser, at undervisningen styrker eleverne i deres selvværd, forbedrer deres evne til at lytte til og forstå andres synspunkter og giver dem mod til at forebygge og sige fra overfor seksuel vold. Sammen med partneren, Kallpa, har vi uddannet og opkvalificeret lærere, styrket unge i at øge kendskabet til seksuelle rettigheder og hjulpet civile organisationer med at øge det politiske pres for at implementere undervisningen i skolerne. Blandt myndigheder og lærere findes viljen til at oplyse de unge, men det kræver faglig og didaktisk viden at bryde med tabuerne om seksualitet.


AXIS støtter elevorganisation

AXIS støtter fælleselevrådet AARLE, der har til formål at styrke unges demokratiske deltagelse i syv provinser i Ayacucho. Det gør vi blandt andet ved at uddanne lærere til at engagere og motivere de unge, så de kan udfordre skolernes ledelse og myndighederne til at forbedre forholdene på uddannelserne. Elevorganisationen har opnået stor anerkendelse ikke kun hos de unge, men også hos det regionale undervisningsministerium. AARLE har lagt pres på myndighederne, og det har virket. Myndighederne finansierer organisationens årlige konferencer, hvor unge og lærere fra knap 100 skoler diskuterer unges rettigheder. Erfaringerne med at organisere unge og at styrke den demokratiske deltagelse er ved at blive indarbejdet i læreruddannelsen. Det skal være med til at styrke ungdommens stemme i Ayacucho i fremtiden.


Mød børn og kvinder fra Ccaccahuara og
hør Ramón fra Sandheds- og forsoningskommissionen fortælle om ulighed i uddannelseVores partnere

Vi tror på, at indsatsen bedst udføres gennem lokale civilsamfundsorganisationer. AXIS opgave er at understøtte vores partnere ved at bidrage med viden og konkrete redskaber til, hvordan elever inddrages i undervisning, om udviklingen af metoder og hvordan man styrker sin organisation i arbejdet for mere kvalitetsuddannelse.


Tarea er en af de førende peruanske civilsamfundsorganisationer, der er kendt for sin mangeårige indsats indenfor tosproget, interkulturel og demokratisk uddannelse. Tarea fokuserer på sårbare grupper og deres muligheder for uddannelse, kritisk stillingtagen, politisk og social deltagelse samt kendskab til deres rettigheder.

Kallpa fokuserer på udsatte børn og unges vilkår inden for sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Organisationen har mangeårig erfaring med at udvikle pædagogiske læringsmidler og at involvere lokale civilsamfundsgrupper. Indsatsen udføres af regionale koordinatorer med indgående kendskab til regionale kulturelle, strukturelle og politiske vilkår.

Andees Pachatusans mål er at sikre kvalitetsuddannelse til de fattigste områder af højlands- og regnskovsområderne i Cusco. Mange af Pachatusans medlemmer har 20-30 års erfaring fra ledende stillinger i undervisningssektoren og har arbejdet med undervisning af børn og voksne, udvikling af undervisningsmaterialer og videreuddannelse af lærere.


Undervisning på quechua

Med midler fra Hempel Fonden bliver børn i Huamanga og Cangallo undervist på deres modersmål. Det har styrket børnenes færdigheder og gjort dem mere stolte af deres kultur.

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595