ORGANISATIONORGANISATION

AXIS er etableret på frivillige kræfter. I dag har organisationen 28 frivillige koordinatorer, som har hovedansvaret for projekterne. Sekretariatet understøtter den frivillige indsats ved kvalitetssikring, økonomisk drift og administrative opgaver. Den overordnede ledelse af AXIS varetages af en bestyrelse på seks medlemmer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af sekretariatets to medarbejdere, der begge arbejder på deltid. Generalforsamlingen er AXIS’ øverste myndighed og indkaldes ordinært en gang om året. Alle medlemmer af AXIS er stemmeberettigede til generalforsamlingen. Se seneste årsberetning under publikationer.

 ØKONOMI

AXIS modtager midler gennem funding. De fleste midler modtager vi fra den danske udviklingsbistand via CISU, hvor AXIS har en flerårig programaftale. Det sikrer AXIS et samlet årligt beløb til alle vores projekter i Peru, Ghana, Bolivia og Sierra Leone. Derudover har AXIS et projekt i Peru finansieret af Hempel Fonden. AXIS har indtægter fra medlemskontingenter og søger årligt Slots- og Kulturministeriets pulje for driftsmidler. AXIS bruger 93 procent af midlerne i projektlandene og 7 procent af midlerne i Danmark på administration. AXIS’ regnskaber bliver revideret af Revision Vadestedet. Regnskabet bliver præsenteret, gennemgået og godkendt på den årlige generalforsamling.


BESTYRELSE

Formand
Finn Juhl Pedersen

Finn er uddannet bankassistent og er cand.ling.merc. i spansk og engelsk fra CBS. Han har siden 1982 arbejdet med international udvikling, bl.a. 25 år i Mellemfolkeligt Samvirke, heraf 7 år i Nicaragua, hvor han var med til at starte MS’ Mellemamerikaprogram. Finn var ansat i AXIS fra 2013 til 2020 som økonomiansvarlig. Han har et godt kendskab til partnerne i syd, som han har besøgt flere gange, og han deltog aktivt i AXIS’ overgang fra projekt- til programorganisation.
I 2020 valgte Finn at gå på pension.

Næstforkvinde
Emilie Louise Faurholdt

Emilie er uddannet M.Sc. International Development and Management fra Lund Universitet og ba.ling.merc. fra CBS. Hun arbejder som management konsulent i Carve Consulting.

Emilie har været frivillig i AXIS siden 2014. Hun har bidraget til flere af AXIS’ manualer og var med til at formulere AXIS’
programansøgning. Hun er desuden medlem af LFA-gruppen.

Hans Andresen

Hans er uddannet lærer og har en master i offentlig forvaltning. Han arbejder i Gentofte
Kommune som skolechef og har i mange år undervist både på læreruddannelsen og på Den Offentlige Lederuddannelse. Hans har siddet i bestyrelsen siden AXIS blev stiftet i 1995.

Han er desuden medlem af Forretningsud-
valget, som monitorerer foreningens økonomi.Karen Prins

Karen er uddannet cand.scient. soc. fra Roskilde Universitet i kulturgeografi og pædagogik og har en PhD i daginstitutions- forskning med fokus på børns demokratiske erfaringer og institutionsliv.
Hun arbejder som Lektor på Pædagoguddan-
nelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser og forsker i pædagogisk arbejde og børns hverdagsliv med fokus på demokrati, deltagelsesmuligheder, mangfoldig-
hed og ligestilling mv.
Karen har været frivillig i Axis siden 2009.

Sanne Müller

Sanne er uddannet lærer og har en bachelor i antropologi samt en master i voksenpædago-
gik. Hun arbejder som senior uddannelsesråd-
giver i Oxfam IBIS med ansvaret for uddannel-
sesprogrammer i Vestafrika.

Sanne var med til at stifte AXIS i 1995 og har siddet i bestyrelsen siden, og desuden været forkvinde en
del år.


Rasmus Jeppesen

Rasmus er uddannet Cand.merc.int. Business and Development Studies fra CBS. Han ar-
bejder som Senior Policy Advisor hos GIZ i Ukraine. 

Rasmus beskæftiger sig med strategi og kapacitetsudvikling og har tidligere arbejdet for FN i Sydafrika og New York samt i Lolland Kommune. Tidligere har han været ansat på AXIS’ sekretariat og bidrager bl.a. til programformuleringen.

Sara Gevnøe Rasmussen

Sara er uddannet cand. soc. i international udvikling og kommunikation fra RUC og arbejder til daglig med digital kommunikation og forretningsudvikling for en lille virksomhed i Nordsjælland. Sara har været frivillig projektko-
ordinator i AXIS siden 2015 og har samarbejdet med AXIS’ partnere i Sierra Leone samt forestå-
et projekttilsyn på føromtalte projekter.
Selv udtaler hun: “Jeg glæder mig over at være en del af AXIS – også på et strategisk plan og til at arbejde programorienteret med SRHR og kvalitetsuddannelse”.

REFERATER FRA GENERALFORSAMLING


ÅRSREGNSKABER


INDSAMLINGSREGNSKABER