ORGANISATIONORGANISATION

AXIS er etableret på frivillige kræfter. I dag har organisationen 28 frivillige koordinatorer, som har hovedansvaret for projekterne. Sekretariatet understøtter den frivillige indsats ved kvalitetssikring, økonomisk drift og administrative opgaver. Den overordnede ledelse af AXIS varetages af en bestyrelse på seks medlemmer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af sekretariatets to medarbejdere, der begge arbejder på deltid. Generalforsamlingen er AXIS’ øverste myndighed og indkaldes ordinært en gang om året. Alle medlemmer af AXIS er stemmeberettigede til generalforsamlingen. Se seneste årsberetning under publikationer.

ØKONOMI

AXIS modtager midler gennem funding. De fleste midler modtager vi fra den danske udviklingsbistand via CISU, hvor AXIS har en flerårig programaftale. Det sikrer AXIS et samlet årligt beløb til alle vores projekter i Peru, Ghana, Bolivia og Sierra Leone. Derudover har AXIS et projekt i Peru finansieret af Hempel Fonden. AXIS har indtægter fra medlemskontingenter og søger årligt Slots- og Kulturministeriets pulje for driftsmidler. AXIS bruger 93 procent af midlerne i projektlandende og 7 procent af midlerne i Danmark på administration. AXIS’ regnskaber bliver revideret af Revision Vadestedet. Regnskabet bliver præsenteret, gennemgået og godkendt på den årlige generalforsamling.


BESTYRELSE

Forkvinde
Line Bechmann

Line er uddannet Cand.soc fra RUC i internationale Udviklingsstudier og Globale Studier. Hun arbejder som program manager i World Diabetes Foundation, har tidligere arbejdet for Oxfam
GB i Liberia og for Oxfam IBIS i Nicaragua.

Line har tidligere været projektkoordinator i Bolivia. Derudover har hun udarbejdet flere af
AXIS håndbøger og manualer.

Næstforkvinde
Signe Sørensen

Signe er uddannet Cand. pæd. i pædagogisk sociologi og har en professionsbachelor som
interkulturel/international socialrådgiver. Hun arbejder som udviklingskonsulent i Hvidovre
Kommune inden for familie- og dagtilbudsområdet.

Signe har været frivillig i AXIS siden 2012. Desuden er Signe medlem af AXIS’ LFA-gruppe.

Sanne Müller

Sanne er uddannet lærer og har en bachelor i antropologi samt en master i
voksenpædagogik. Hun arbejder som senior uddannelsesrådgiver i Oxfam IBIS med ansvaret for
uddannelsesprogrammer i Vestafrika.
Sanne var med til at stifte AXIS i 1995 og har siddet i bestyrelsen siden, og desuden været forkvinde en
del år.

Emilie Louise Faurholdt

Emilie er uddannet M.Sc. International Development and Management fra Lund Universitet og
Ba.Linc.Merc fra CBS. Hun arbejder som management konsulent i Carve Consulting.

Emilie har været frivillig i AXIS siden 2014. Hun har bidraget til flere af AXIS’ manualer og var med til at formulere AXIS’
programansøgning. Hun er desuden medlem af LFA-gruppen.

Helle Feddersen

Helle er uddannet lærer og uddannelsesvejleder. Hun arbejder som freelancer med et
vejledningsprojekt i UU-Vestegnen.

Helle har været medlem af AXIS’ bestyrelse i mange år og er projektkoordinator for
AXIS’ projekt i Ghana omhandlende seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed med partneren
NORSAAC.

Hans Andresen

Hans er uddannet lærer og har en master i offentlig forvaltning. Han arbejder i Gentofte
Kommune som skolechef og har i mange år undervist både på læreruddannelsen og på Den Offentlige Lederuddannelse. Hans har siddet i bestyrelsen siden AXIS blev stiftet i 1995.

Han er desuden medlem af Forretningsudvalget, som monitorerer foreningens økonomi.

REFERATER FRA GENERALFORSAMLING


ÅRSREGNSKABER


INDSAMLINGSREGNSKABER