OM OSUdvikling og forandring skabes effektivt og bæredygtigt gennem participatorisk og demokratisk funderet uddannelse. Derfor arbejder AXIS for at sikre alle mennesker lige rettigheder til, i og igennem uddannelse. Vores indsats har vist, at uddannelse gør marginaliserede individer og grupper i bedre stand til at kræve deres egne og andre udsattes rettigheder. Målet er at sårbare og marginaliserede kvinder, mænd, børn, og unge mobiliseres til at være kritiske og aktive medborgere.


Rettigheder til uddannelse

Vi arbejder for, at statslige og lokale myndigheder sikrer alle god uddannelse. Med en relevant uddannelse af høj kvalitet er der større sandsynlighed for, at verdens fattige og marginaliserede kan tilegne sig viden og kompetencer, der kan forbedre deres levevilkår og styrke deres muligheder for at bryde ud af fattigdom.

Rettigheder i uddannelse

Retten til uddannelse omfatter også retten til medbestemmelse og indflydelse på uddannelsens udformning, indhold og undervisningsmetoder. Den bedste undervisning er den, der tager højde for deltagernes kultur, sprog og viden i den givne kontekst. En vigtig del af AXIS’ arbejde består derfor i at udvikle pædagogiske metoder og redskaber, der er kulturelt og sprogligt sensitive med henblik på at sikre en mere inkluderende og dermed også mere effektiv undervisning.

Rettigheder igennem uddannelse

Uddannelse er en rettighed, der åbner for opfyldelse af andre rettigheder. Hvis marginaliserede folk har fået en god uddannelse, vil de vide mere om de rettigheder og pligter de har. De vil have en stemme og være i stand til at organisere sig. På den måde kan disse folk og grupper tale deres egen sag, deltage i demokratiske processer, kæmpe for deres rettigheder og således bidrage til en mere retfærdig fordeling af samfundets ressourcer.

Solidaritet med verdens fattigste

Line Bechmann
Om etableringen af AXIS og årtiers kamp for retten til kvalitetsuddannelse

Læs mere

Lærerstrejke i Peru blev startskud

Organisationens historie trækker tråde tilbage til 1978, da en gruppe nyuddannede lærere tog til Latinamerika.

Læs mere

Stadig græsrods-organisation

Troels Hovgaard var ansat i CISU i 14 år og rådgiver for AXIS. Hvordan vil han karakterisere organisationen?

Læs mere