Kampen for seksuelle rettigheder


Mohammed Awal Alhassan, administrerende direktør i og medstifter af NORSAAC


I begyndelsen af nullerne var der en larmende stilhed, hvad angår den offentlige debat om Comprehensive Sexuality Education (integreret og rettighedsbaseret seksualundervisning) i de fleste dele af Ghana, særligt i den nordlige region. Det blev betragtet som et udefrakommende og bevidst forsøg på at vildlede familier og børn. Konsekvensen var åbenlys: Et stort antal piger droppede ud af skolen på grund af graviditet, lærerne havde ikke kapacitet til at undervise i reproduktiv sundhed eller til at håndtere overgreb. Situationen var ikke anderledes på lokalt niveau, hvor uddannelsen var lagt i hænderne på sundhedsarbejdere, som ikke havde den nødvendige pædagogiske baggrund for at engagere og motivere eleverne.

Ud fra disse problemstillinger indledte NORSAAC og AXIS en proces, der skulle sikre seksualundervisning af høj kvalitet. Det indledende arbejde viste, at der manglede kvalitet i den eksisterende seksualundervisning, og at regeringen og de lokale myndigheder ikke forholdt sig til emnet. Samarbejdet mellem AXIS og NORSAAC kom til at påvirke de fleste samfund, skoler og unge i Ghana, særligt her i den nordlige del, hvor kultur og fejlagtige fortolkninger af religiøs etik og praksis har været med til at begrænse information om seksualitet.

I løbet af tre år havde vi udarbejdet en værktøjskasse med participatoriske undervisningsmetoder, som kunne bruges både i skoler og lokalsamfund. Over 3000 unge mennesker og familier deltog, og positive erfaringer fra seksuallivet blev delt og diskuteret. De lokale myndigheder og sundhedsmyndighederne begyndte at anvende resultaterne fra den undersøgelse, vi havde lavet i samarbejde med lokale forskere i den indledende fase. Undersøgelsen viste, hvordan unge mennesker foretrækker at blive involveret, deres vidensniveau om seksualitet, deres seksuelle debut, osv. Vores partnerskab bliver idag værdsat i skoler, lokalsamfund og på nationalt niveau. NORSAAC er altid parat til at diskutere seksualundervisning, især hvordan man ved hjælp af participatoriske tilgange kan styrke menneskers kendskab til seksualitet.

Samarbejdet med AXIS var et vendepunkt for NORSAAC, fordi det styrkede organisationens kapacitet og gjorde os til en attraktiv samarbejdspartner for organisationer i og uden for Ghana. Vi er gået fra et årligt budget på GHC 30.000 (36.000 DKK) til et budget på over GHC 6.000.000 (7,2 mio. DKK), og NORSAAC er blevet et forbillede, som er højt respekteret på nationalt niveau.