HISTORIEAXIS er vokset ud af solidaritet

AXIS er vokset ud af en stærk solidaritet med marginaliserede og udsatte grupper. Igennem 80’erne og 90’erne støttede en kreds af politisk aktive i Danmark sociale og faglige organisationer i Peru i deres kamp for demokrati og rettigheder. Dette solidaritetsarbejde skulle have en formel base, derfor besluttede man i 1995 at danne AXIS; en organisation, der havde til formål at støtte udviklingsarbejde i nogle af verdens fattigste lande.

Fra begyndelsen havde man et hovedfokus på uddannelse. En stor del af grundlæggerne af AXIS havde mange års erfaring inden for det danske uddannelsessystem. Der var folkeskolelærere, skoleledere og seminarielærere blandt, som ønskede at bruge erfaringerne fra dansk uddannelsestradition til at understøtte demokratisk udvikling. Med en stærk faglig ballast og et stort kendskab til udviklingsområdet, var man ikke i tvivl om, at uddannelse var afgørende for styrkelsen af folks rettigheder og et effektivt redskab til at skabe demokratiske forandringer.

Det første projekt blev implementeret i Sydafrika i samarbejde med den sydafrikanske organisation PROMAT Colleges fra 1996-98. Sammen med vores partner udviklede vi et modul til efteruddannelse af sorte folkeskolelærere. Under apartheidstyret havde det ikke været en prioritet, men efter afslutning på apartheid blev uddannelse set som nødvendigt for at sikre befolkningen en ny begyndelse og muligheden for aktivt at deltage i udformningen af det nye Sydafrika.

I 1997 påbegyndte et samarbejde mellem AXIS og CEPROMUP i Peru, som varede i 12 år. Vi etablerede et udviklingscenter, som skulle stå for en integreret uddannelse for de fattigste kvinder i slumkvarteret Villa el Salvador. Erfaringerne fra indsatsen har indgået i de mange andre uddannelsesprojekter, som vi har gennemført andre steder i Peru, i Bolivia, Ghana og Sierra Leone.

Vores fundament er fortsat samarbejde med og støtte til udvikling af lokale partnerorganisationer. Vi mener, at indsatsen bedst udføres gennem lokale kræfter, og at styrkelsen af nationale civilsamfundsorganisationer er afgørende for et reelt demokrati.Solidaritet med verdens fattigste

Forkvinde Line Bechmann
Om etableringen af AXIS og årtiers kamp for retten til kvalitetsuddannelse

Læs mere

Lærerstrejke i Peru blev startskud

Organisationens historie trækker tråde tilbage til 1978, da en gruppe nyuddannede lærere tog til latinamerika.

Læs mere

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595