Interview

Ambassadøren på besøg

De unge var fuldstændig åbne og slet ikke bange for at tale om de her emner. Men det var også positivt at tale med de traditionelle ledere, som stolt fortalte, at de i flere år ikke havde haft teenagegraviditeter.

I 1990’erne kom seksuelle og reproduktive rettigheder på den internationale dagsorden. De sidste ti år har AXIS arbejdet med seksualundervisning på skoler og i landsbyer i det nordlige Ghana. Den tidligere danske ambassadør, Tove Degnbol, har med egne øjne set effekterne.

På den internationale konference for befolkning og udvikling i Cairo i 1994 (ICPD) forpligtede 179 lande sig til at sikre befolkningernes ret til reproduktiv og seksuel sundhed. Enhver seksuel handling skal være fri for tvang og sygdom, enhver graviditet skal være ønsket og enhver fødsel sund, lød det. Civilsamfundsorganisationer, regeringer og FN arbejder fortsat for at sikre det, man i fagsprog kalder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR).

Siden 2010 har AXIS i samarbejde NORSAAC arbejdet for at styrke unges viden om seksuelle og reproduktive rettigheder i det nordlige Ghana, hvor fattigdommen fortsat er udbredt.Jeg har Tove Degnbol med på telefon fra Accra. Siden 2015 har hun været ambassadør i Ghana. I den forbindelse har hun besøgt en landsby udenfor Tamale, hvor NORSAAC med støtte fra AXIS underviste indbyggerne i seksuelle og reproduktive rettigheder. Ifølge ambassadøren sætter man stor pris på mere viden.

”Hvis man får tilbuddet, kan man godt se ideen i, at kvinderne kender deres rettigheder og ved, hvordan de beskytter sig,” fortæller hun.

PÅ POLITISK NIVEAU
Den danske ambassade i Accra er løbende i dialog med den ghanesiske regering om politiske emner, herunder SRSR.

”Det er vigtigt at have løbende politisk dialog med regeringen om emner som bl.a. seksuelle og reproduktive rettigheder. Der har hidtil været stor åbenhed om kvinders adgang til prævention, selvom religion betyder noget for stort set alle borgere i Ghana,” siger Tove Degnbol.

Allerede i løbet af de tre første år af projektet, havde AXIS og NORSAAC implementeret dialogbaserede metoder i seksualundervisning i 40 skoler og ungdomsgrupper i 20 landsbyer. 140 lærere og 200 ungdomsledere blev uddannet og 3.500 fattige og udsatte unge blev undervist i SRSR.

AMBASSADØREN PÅ BESØG
Tove Degnbol besøgte i efteråret 2018 flere danskfinansierede projekter i området omkring Tamale. Heriblandt en landsby, hvor SRSR-projektet havde kørt. Her havde AXIS og partneren samarbejdet med de traditionelle ledere om at give unge piger, der ikke kunne læse og skrive, undervisning i SRSR ved hjælp af manualer med billeder og piktogrammer.

”Det var en superpositiv oplevelse. De unge var fuldstændig åbne og slet ikke bange for at tale om de her emner. Men det var også positivt at tale med de traditionelle ledere, som stolt fortalte, at de i flere år ikke havde haft teenagegraviditeter. De så en direkte sammenhæng mellem undervisningen, og det at der ikke var nogen teenagegraviditeter”, fortæller ambassadøren og fortsætter:

”Det er ret imponerende. For de officielle tal viser, at 14 ud af 100 piger mellem 15 og 19 år enten er gravide eller har fået børn”.

Teenagegraviditeter har en række sociale og helbredsmæssige konsekvenser. Ofte medfører det, at pigerne ikke færdiggør grundskolen. Ifølge Degnbol skyldes de fortsatte problemer med teenagegraviditeter, at befolkningen mange steder ikke får tilbuddet om undervisning og prævention. Men der hvor de gør, har det stor effekt.

ET LIBERALT LAND
De seneste år har konservative kræfter modarbejdet adgangen til prævention og abort flere steder i verden. Det ses bl.a. ved The Global Gag Rule, en amerikansk lov, der fratager organisationer føderale midler, såfremt de oplyser om eller udfører abort. Den værdikamp, der udspiller sig i disse år, har også kunnet mærkes i Ghana. I efteråret 2019 afholdt World Congress of Families en kongres i Accra, hvor seksualundervisningen i skolerne blev kædet sammen med fremme af LGBT-rettigheder. Det ledte til en voldsom offentlig debat, hvor mange, som før forsvarede eller var aktivt engagerede i at sikre SRSR, deltog.

”Man kan få det indtryk, at lobbyorganisationer, der værner om de traditionelle familieværdier, betragter Ghana som et land, der er for liberalt, hvad angår SRSR, og netop derfor sætter ind her,” siger Degnbol.

De skiftende regeringer i Ghana har hidtil bakket op om forpligtelsen til at forbedre befolkningens rettigheder på området, men i tiden op til kongressen og umiddelbart efter var det svært at tale om SRSR.

Samtidig med kongressen i Accra, blev der afholdt et topmøde i Nairobi som markerede 25 året for ICPD-mødet i Cairo. Fokus var kvinders ret til egen krop, formålet at øge forpligtelsen til fortsat at arbejde for seksuelle og reproduktive rettigheder. Topmødet var arrangeret af Kenya, Danmark og FNs Befolkningsfond.

ET STADIGT BEHOV
Tove Degnbol vendte hjem til Danmark i august 2020 efter fem år i embedet. Jeg spørger hende, om hun har nogle ønsker til de kommende års udviklingsarbejde i Ghana:

”Der er stor ulighed mellem syd og nord. Den sydlige del af Ghana begynder at opleve en velstand, som ikke kan mærkes i nord, hvor der i den grad fortsat mangler infrastruktur, uddannelse, sundhed, og viden om seksuelle og reproduktive rettigheder”, svarer Degnbol.

AXIS samarbejder fortsat med NORSAAC om at forbedre seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed i det nordlige Ghana.