BOLIVIABolivia – det mest ulige land i Sydamerika

Bolivia er det fattigste og mest ulige land i Sydamerika. I 2005, da AXIS påbegyndte sit første samarbejde med en boliviansk partner, skønnedes knap to tredjedele af befolkningen at leve i fattigdom og over en tredjedel i ekstrem fattigdom. På trods af at landets indbyggere de seneste år har oplevet en økonomisk vækst på 4-6 procent, skønnes det, at halvdelen af landets befolkning lever i fattigdom, og heraf 27 procent i ekstrem fattigdom. Bolivias oprindelige folk udgør en væsentlig del af de ekstremt fattige. Lav indtjening for bønder i landområderne, vandmangel, korruption og manglende retssikkerhed er med til at forværre levevilkårene for befolkningen.


Vores partnere


Vi tror på, at indsatsen bedst udføres gennem lokale civilsamfundsorganisationer. AXIS opgave er at understøtte vores partnere ved at bidrage med viden og konkrete redskaber til, hvordan elever inddrages i undervisning, om udviklingen af metoder og hvordan man styrker sin organisation i arbejdet for mere kvalitetsuddannelse.

Vi samarbejder med CETM, som gennem flere årtier har arbejdet for at afskaffe undertrykkelse og diskrimination af kvinder. Særligt gennem styrkelse af kvindernes tekniske viden. CETM har et stort lokalkendskab og solid erfaring med udviklingsprojekter finansieret af forskellige internationale donorer.

Vores partner Pueblo Diferente er en relativt ung ngo, men besidder allerede stor ekspertise og erfaring. Organisationens mål er at styrke det formelle bolivianske uddannelsessystem gennem uddannelse med fokus på udsatte befolkningsgrupper og med respekt for alle uanset køn, etnisk og kulturel baggrund.Dialogbaseret seksualundervisning

Bolivia kæmper med ulighed mellem kønnene og teenagegraviditeter. På trods af at abort er ulovligt – har Bolivia et højt antal aborter hvert år. Udføres indgrebet af ikke-professionelle kan det have fatale konsekvenser for de gravide kvinder og piger. 30 procent af skolefrafaldet i Bolivia skyldes teenagegraviditeter. Det er i høj grad fattige piger, der får børn tidligt. Det tvinger dem ud af skolen og fastholder dem i hjemmet. Hvis de unge fædre vælger at forlade skolen for at forsørge deres nye familie, ender de ofte med de lavest lønnede jobs uden store muligheder for økonomisk og faglig udvikling.  Mange unge indfødte bolivianere søger viden om sex og prævention blandt andre unge, fordi sex er et tabuiseret emne hjemme og i skolen. Det resulterer i fejlinformation, mytedannelser og uvidenhed blandt de unge. 

Heldigvis har de bolivianske elever stor tillid til den viden og undervisning, som de får af deres undervisere på skolen. Vi har gennem flere år haft undervisningsforløb på skoler i Cochabamba og La Paz, som er tilpasset det oprindelige folks kultur, sprog, normer, skikke og traditioner. Her opmuntres de unge til at diskutere emner inden for seksualitet. Det styrker eleverne i deres selvværd, forbedrer deres evne til at lytte til og forstå andres synspunkter og giver dem mod til at forebygge og sige fra overfor seksuel vold. Vi samarbejder med myndighederne om at  få implementeret dialogbaseret seksualundervisning i Undervisningsloven og om at få undervisningsmetoderne udbredt på lærerseminarerne, så fremtidens lærere kan undervise de unge i deres seksuelle og reproduktive rettigheder.Fødevaresikkerhed og kvinders rettigheder

De kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen er blandt de mest marginaliserede i landet. Deres økonomiske midler er få, og de oplever ofte at blive diskrimineret på grund af deres køn og etnicitet. Ved at lære kvinderne at drive et bæredygtigt familielandbrug er deres adgang til fødevarer blevet forbedret. Samtidig bliver kvinderne styrket gennem undervisningen, så de har mod på at gå ind i kampen for at mindske køns- og etnisk ulighed. Ved at kombinere landbrugsfaglige kompetencer med personlig udvikling og salg af overskudsproduktion er undervisningen med til at skabe en miljømæssig, social og økonomisk forbedring.

Nu arbejder AXIS med at styrke flere kvinder i Sacaba i deres viden om rettigheder og sundhed inden for seksualitet og reproduktion. 24 kvinder i seks lokalsamfund er udpeget til at stå i spidsen for en indsats, der har til formål at styrke kvindernes position i landdistriktet, og de har allerede undervist flere kvinder igennem workshops og projektaktiviteter. Ved at indsamle dokumentation om kvindernes forhold og at udarbejde en politisk støtteplan, kan kræver de af myndighederne, at undervisningen bliver implementeret på regionalt plan, og at kvinders rettigheder bliver opfyldt. Disse 24 forandringsagenter er igennem projektet blevet et fastforankret talerør for mange. Kvinder, der har behov for støtte og rådgivning i lokalsamfundene, har nu et sted, de kan henvende sig.


Unge & sex i Bolivia #1
Paola Savedra fortæller om projektet Pro Joven


Unge & sex i Bolivia #2
Rosalinde, 15 år, fortæller om seksualitet i Bolivia


Unge & sex i Bolivia #3
Hvem lærer de unge om sex?

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595