Udviklingsprojekter virker – også i det nordlige Ghana

I en kronik fra 23 januar leverer Emil Sloth Pedersen en kritisk analyse af ’projektbaseret udviklingsarbejde’ baseret på sit 5 måneders studiepraktikophold hos Caritas Ghana. Kronikøren efterspørger kompetente modsvar. Dem vil vi gerne give, selvom det er svært, når kritikken er så forholdsvis vag og ukonkret.

Kronikken slår ned på udfordringen med kortsigtet, projektbaseret udviklingsarbejde. Vi er enige i, at udvikling kræver langsigtede indsatser, hvilket de fleste donorer anerkender og indretter deres systemer efter. Danske organisationer forventes altid at tænke deres indsatser ind i en større sammenhæng. Mindre organisationer arbejder ganske vist fra projekt til projekt, men disse indsatser er ikke løsrevne, som Emil Sloth Pedersen noterer, men faser af en sammenhængende indsats.

Kronikken beskriver mangel på koordination og helhedsplaner for området. Dertil kan vi sige, at danske organisationer, der søger støtte, skal koordinere vores indsats med andre organisationer samt myndighederne, og i øvrigt forventes at have tilrettelagt indsatserne i overensstemmelse med udviklingsplaner på alle niveauer – distriktsplaner, nationale udviklingsplaner og FN’s bæredygtighedsmål. Ellers får vi ganske enkelt ingen bevillinger.

Vi ærgrer os over, at kronikøren ikke har bemærket, at danske organisationer netop ér kendetegnet ved at samarbejde med lokale myndigheder.

AXIS´s lokale partner har et vidtrækkende samarbejde med Ghana Education Service, som har overtaget træning af lærere i seksualundervisning i alle 28 distrikter i regionen. Vi har netop fejret 10 års samarbejde på dette projekt!

GV samarbejder bl.a. med uddannelsesministeriet om adgang til uddannelse for børn, som ellers ikke ville komme i skole, og støtter borgergrupper i at forholde sig kritisk til lokale udviklingsplaner og bidrage til dem.

At det kan være spild af tid og gode kræfter at kaste sig over ansøgninger til projekter, der kun varer 2 måneder, kan vi kun være enige i. Men så skulle man måske lade være og koncentrere sig om at samarbejde med de organisationer, der fokuserer på det langsigtede udviklingsarbejde. Det gør vi, og det gør Danida!

Helle Feddersen, formand AXIS

Lene Marie Andreasen, generalsekretær Ghana Venskab

About the Author

Related Posts