UDDANNELSE TIL DET OPRINDELIGE FOLK

Ayacucho er en af Perus fattigste regioner

I århundreder har den oprindelige befolkning i Perus højland levet et liv i udkanten af samfundet. På trods af at landets BNP er steget inden for de seneste år, har den store sociale og økonomiske ulighed mellem by- og landbefolkningen, herunder især den oprindelige befolkning på landet, været uforandret. Ayacucho er en af Perus fattigste regioner, og den fremherskende kultur er i endnu højere grad, end i resten af Peru, autoritær og hierarkisk som følge af regionens voldelige historie (Ayacucho var hovedsæde for Den Lysende Sti fra 1980-1993). Det har skabt angst for politisk organisering og demokratisk deltagelse i regionen.

Styrkelse af regionens skoleelever

Axis og Tarea arbejder for at styrke en elevorganisation, der består af unge skoleelever mellem 11 og 18 år fra Ayacucho. Formålet er at sikre de unges ret til medborgerskab og en forbedret uddannelseskvalitet. Vi har udbredt AARLE i 7 af regionens 11 provinser. Derudover har vi udarbejdet et undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab. Det er ambitionen at inkorporere undervisningsmaterialet på skolerne i praksis og fortsætte med at forankre elevorganisationen AARLE i regionen.

Undervisningsmaterialet, som indeholder moduler om elevdeltagelse, demokratisk og interkulturel sameksistens, kommunikation og konfliktløsning samt lighed mellem køn, er blevet valideret af lærere og elever i den peruanske andesregion Ayacucho, og de er overvejende positive over for både materialets metode og indhold. Der fokuseres nu på implementeringen af undervisningsmaterialet samt lærernes arbejde for fortsat at støtte op om de unges organisering og politiske aktivitet.

PARTNEREN

Tarea er en af de førende peruanske civilsamfundsorganisationer, der er kendt for sin mangeårige indsats indenfor tosproget, interkulturel og demokratisk uddannelse. Tarea fokuserer på sårbare grupper og deres muligheder for uddannelse, kritisk stillingtagen, politisk og social deltagelse samt kendskab til deres rettigheder. En af de største styrker i Tareas arbejde er deres grundige kendskab og gode kontakt til målgruppen.