Elevdemokrati og medborgerskab

 PROJEKTTITEL: ELEVDEMOKRATI OG MEDBORGERSKABBLANDT UNGE LEDERE I AYACUCHO (FASE II)

Overordnet formål og kontekst

Projektet skal øge indianske unges indflydelse på de lokale politiske beslutningsprocesser gennem elevrådsorganisationen AARLE. Det skal overordnet ske ved en stadig styrkelse af AARLE som en legitim fortaler for elevers interesser og rettigheder, men derudover skal mulighederne for at opnå politisk indflydelse for flere unge forbedres gennem en målrettet tilgang til uddannelse om interkulturel medborgerskab. 

Projektets målgruppe

I århundreder har den oprindelige befolkning i Perus højland levet et liv i udkanten af samfundet. På trods af at landets BNP er steget inden for de seneste år, har den store sociale og økonomiske ulighed mellem by- og landbefolkningen, herunder især den oprindelige befolkning på landet, været uforandret. Ayacucho er et af Perus fattigste regioner, og den fremherskende kultur er i endnu højere grad, end i resten af Peru, autoritær og hierarkisk som følge af regionens voldelige historie (Ayacucho var hovedsæde for Den Lysende Sti fra 1980-1993). Det har skabt yderligere angst for politisk organisering og demokratisk deltagelse i regionen, hvilket afspejles i en stigende asocial og autoritær kultur blandt især unge samt samfundets generelle opfattelse af, at unge ikke har noget konstruktivt at bidrage med. 

Status for projektet

Projektet er på nuværende tidspunkt i sin anden fase med flere efterfølgende faser i støbeskeen. Formålet har dels været at støtte op om AARLE og dens etablering i i alt syv provinser i regionen Ayacucho samt at udvikle et undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab. Undervisningsmaterialet, som indeholder moduler om elevdeltagelse, demokratisk og interkulturel sameksistens, kommunikation og konfliktløsning samt lighed mellem køn, er på nuværende tidspunkt blevet valideret af lærere og elever i den peruanske andesregion Ayacucho, og de er overvejende positive over for både materialets metode og indhold. Der fokuseres nu på implementeringen af undervisningsmaterialet samt lærernes arbejde for fortsat at støtte op om de unges organisering og politiske aktivitet, da det er vigtigt for bæredygtigheden i projektet, at lærerne overtager Tareas støttende funktion i forhold til de unge. 

Partnerskabet

Tarea er en af de førende peruanske civilsamfundsorganisationer, der er kendt for sin mangeårige indsats indenfor tosproget, interkulturel og demokratisk uddannelse. Tarea fokuserer på sårbare grupper og deres muligheder for uddannelse, kritisk stillingtagen, politisk og social deltagelse samt kendskab til deres rettigheder. En af de største styrker i Tareas arbejde er deres grundige kendskab og gode kontakt til målgruppen.

 

PROJEKTET

Land: Peru 

Samlet budget:

3.566.373 DKK 

Varighed: 01.04.2014 – 30.09.2017 

Partner: Tarea Asociación de Publicaciones Educativas (TAREA) 

Donor: CISU 

Målgruppe: Projektet har fokus på elever i alderen 11 til 18 år i syv distrikter, kontaktlærere fra i alt 44 skoler samt embedsmænd fra uddannelsesmyndighederne på lokalt og regionalt plan. 

Projektets mål: Projektet har til formål at sikre de unges ret til medborgerskab og en forbedret uddannelseskvalitet i Ayacucho-regionen. 

Afsluttende rapport:
Ekstern evaluering