● SIERRA LEONE

AXIS har siden 2014 arbejdet i Sierra Leone. På nuværende tidspunkt arbejder AXIS på et projekt vedrørende seksuelle rettigheder. 

Efter borgerkrigens afslutning i Sierra Leone i 2002 var landet et af verdens fattigste, og deres sundhedssystem lå i ruiner. Den efterlod en ekstremt reduceret produktion og en næsten ikke eksisterende økonomi, og dertil oplevede landet i 2014 Ebola-udbruddet på tætteste holde.

 

Seksuelle rettigheder

Unge mennesker i Sierra Leone har generelt meget lav viden om deres seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed (SRSR). Denne uvished sætter de unge i risiko for seksuelle krænkelser og seksuelt overførte sygdomme. Specielt de unge kvinders sundhed og rettigheder er udfordrede. 18% af alle kvinder oplever at blive seksuelt krænket eller voldtaget, og mere end 80% af landets kvinder er omskåret. 

 

Undervisningsmateriale og fortalerarbejde

AXIS samarbejder med den Sierra Leonske organisation Advocacy Movement Network (AMNet). Her arbejdes der for at sikre unge menneskers ret til seksuel og reproduktiv sundhed i Sierra Leone. I den fælles mission om at få seksualundervisning på skoleskemaet, udvikler AMNet og AXIS undervisningsmateriale om seksuel og reproduktiv sundhed (SRSR). Derudover skabes dialogen mellem lokale civilsamfundsorganisationer og myndigheder ved hjælp af fortalervirksomhed.

I projektets første fase kapacitetsopbygges AMNet i arbejdet med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Derudover udvikles og testes undervisningsmaterialer inden for området på udvalgte skoler. Dette sker i samarbejde med den nationale organisation for børn og unge, Children Forum Network. På den måde bringes viden også ud til de unge mennesker, der ikke går i skole, gennem dialogmøder i fire landsbyer.