● ØKONOMI

Økonomiberetning for regnskabsåret 2018

AXIS har i 2018 støttet projekter i Ghana, sierra Leone, Bolivia og Peru med lidt over 5.000.000kr i alt. Støtten er financieret af DANIDA's Civilsamfundspulje administreret af CISU samt af Hempel Fonden. Sekretariatets udgifter til administration af projekterne udgør 430.000kr svarende til 8,6% af projektstøtten. Ghana har modtaget ca 900.000 kr, Sierra Leone knap 200.000 kr, Bolivia ca 360.000 mens Peru har modtaget 3.700.000kr.

Vi har i 2018 modtaget ca 2.800.000kr fra CISU, 1.200.000kr fra Hempel, ca. 48.000kr fra TIPS og ca 36.000kr fra medlemskontingenter.

Vi har i 2018 overført flere penge til projektstøtte end vi har modtaget fra CISU og Hempel. Dette skyldes at vi i slutningen af 2017 modtog bevillinger som først blev overført til projekterne i 2018. Peru har modtaget den største del af projektstøtten da Hempel Fondens financiering udelukkende går til indsatser i Peru.

AXIS sluttede 2018 med et overskud på ca. 55.000 kr, mod et budgetteret underskud på 30.000 kr. Forskellen opstår først og fremmest ved et underforbrug på budgetopsten politik- og programudvikling på 65.000 kr. ud af de budgetterede 125.000kr. Derudover har der været stor rejseaktivitet fra sekretariatets side pga overgangen til program, hvilket har medført ekstra administrationsindtægter. De manglende indtægter skyldes hovedsageligt, at flere projekter har haft færre aktiviteter, eller har måttet udskyde aktiviteter, hvilket har medført et mindre behov for overførsel af midler til projekterne, ligesom der har været færre projektbesøg i årets løb. Desuden har udbruddet af ebola i Sierra Leone medført et lavere forbrug end forventet. På denne baggrund forventes at medføre et øget forbrug i projekterne i det kommende år.