● ØKONOMI

Økonomiberetning for regnskabsåret 2014

AXIS slutter 2014 med et overskud på ca. 80.000 kroner, hvilket er halvdelen af det budgetterede overskud. Forskellen skyldes lavere indtægter end budgetteret.

De manglende indtægter skyldes hovedsageligt, at flere projekter har haft færre aktiviteter, eller har måttet udskyde aktiviteter, hvilket har medført et mindre behov for overførsel af midler til projekterne, ligesom der har været færre projektbesøg i årets løb. Desuden har udbruddet af ebola i Sierra Leone medført et lavere forbrug end forventet. På denne baggrund forventes at medføre et øget forbrug i projekterne i det kommende år.

Tre projekter er afsluttet inden for sidste halvår 2014, og administrationsindtægter herfra er ved årsregnskabets afslutning ikke afregnet, ligesom overhead fra sekretariatsrejser i december måned først afregnes i 2015.

AXIS øgede den samlede støtte til projekter i 2014 til 5,9 mio. kroner mod 4,5 mio. i 2013. AXIS’ partnere i Peru tegner sig for størstedelen af støtten, nemlig 3,5 mio. kroner, mens 1,6 mio. kroner er gået til projekter i Bolivia. I Afrika er 0,7 mio. kroner gået til en ny fase af projektet i Ghana, mens det nye projekt i Sierra Leone, som nævnt, kun lige er kommet i gang med et forbrug på ca. 0,1 mio. kroner.