Kvalitetsuddannelse i Nordghana

 PROJEKTTITEL: Enhanching the Quality of Education in Northern Ghana through the use and promotion of Participatory Teaching Methods

Overordnet formål og kontekst

Projektet har til hovedmål at udbrede kendskabet til og brugen af participatoriske undervisningsmetoder bl.a. gennem brugen af skolehaver blandt lærere i det nordlige Ghana. Dette sker bl.a. gennem en række lærerworkshops og udviklingen af en uddannelsesmanual, der skal supportere lærerne i deres arbejde med de nye metoder. Ambitionen er at forbedre kvaliteten af den undervisning, som regionens børn modtager, ved at skabe mere vedkommende og inddragende undervisning, der på sigt skal opmuntre eleverne til at blive aktive, stillingstagende, samfundsborgere og samtidig ændre lokalsamfundenes syn på uddannelse.

Projektets målgruppe

Skoleelever i det nordlige Ghana modtager i dag sjældent kvalitetsuddannelse i landets skoler. Dette er særligt et problem i den nordlige region, hvor der er mangel på kvalificerede undervisere og for få skoler. Samtidig er meget af undervisningsindholdet ikke baseret på elevernes lokale kontekst, hvorfor det kan være svært for eleverne at tilegne sig kompetencer, der kan forbedre deres levevilkår på sigt. Dette er også en udfordring, der ses blandt forældregenerationen, idet mange forældre i Ghanas nordlige region finder uddannelse mindre relevant i relation til familiens landbrug, hvor der også er behov for børnenes arbejdskraft.

Status for projektet

AXIS har siden juli 2017 gennemført interventioner med RAINS. Det første pilotprojekt implementerede skolehaver på to skoler og promoverede participatoriske undervisningsmetoder samt brugen af skolehaver i de to lokalsamfund. Siden da er yderligere fire skoler inddraget i interventionen og 97 lærere uddannes og trænes nu i at anvende participatoriske undervisningsmetoder og inddrage dem i deres undervisning. Det sker bl.a. i fagene engelsk, science og matematik. Skolehaverne fungerer som undervisningslaboratorier, hvor eleverne modtager inddragende undervisning, der opfordrer dem til aktiv deltagelse og gruppearbejde. For hver skolehave er der desuden udvalgt en skolehaveklub, der samler 25 elever fra skolen fordelt på køn, alder og klassetrin.

Sammen med udvalgte lærere og repræsentanter fra Ghana Education Service udvikler RAINS sideløbende en undervisningsmanual, der baseres på de erfaringer, lærerne i interventionen gør sig med brugen af de participatoriske undervisningsmetoder. Intentionen er, at manualen på sigt skal spredes til andre skoler i regionen og bruges i fortalerarbejdet for inddragende kvalitetsuddannelse.

Partnerskabet

RAINS har siden 1991 arbejdet inden for uddannelsessektoren i Ghana. Organisationen arbejder med lokalsamfundet om at forbedre livskvaliteten for sårbare og udsatte grupper i samfundet med særligt fokus på børn og kvinder. Dette gør de ved at forbedre de lokale strukturere og promovere tiltag, der sikrer lige behandling af alle grupper i samfundet. RAINS indgår i flere uddannelsesnetværk med andre NGO’er og har desuden mange års erfaring med at skabe gode relationer til ministerier og lokale autoriteter.

PROJEKTET

Land: Ghana 

Samlet budget:

995.584 DKK 

Varighed: Opstart: 15. juli 2017  

Partner: RAINS

Donor: CISU 

Målgruppe: Interventionen arbejder pt. i seks distrikter i Ghanas nordlige region. Her målrettes indsatsen lærere og elever på seks skoler og de seks lokalsamfund samt repræsentanter fra lokale uddannelsesmyndigheder. 

Koordinatorer: Koordinatorer: Elisabeth B. Knudsen ebk@axisngo.dk Lærke Arvedsen la@axisngo.dk & Rikke Flodin rf@axisngo.dk