KVALITETSUDDANELSE I NORDGHANA

Manglende adgang til uddannelse

Skoleelever i det nordlige Ghana modtager i dag sjældent kvalitetsuddannelse i landets skoler. Dette er særligt et problem i den nordlige region, hvor der er mangel på kvalificerede undervisere og for få skoler. Samtidig er meget af undervisningsindholdet ikke baseret på elevernes lokale kontekst, hvorfor det kan være svært for eleverne at tilegne sig kompetencer, der kan forbedre deres levevilkår på sigt. Dette er også en udfordring, der ses blandt forældregenerationen, idet mange forældre i Ghanas nordlige region finder uddannelse mindre relevant i relation til familiens landbrug, hvor der er behov for børnenes arbejdskraft.

97 lærere er allerede uddannet

AXIS har siden juli 2017 implementeret skolehaver på to skoler og promoveret elevinddragende undervisningsmetoder og brug af skolehaver i to lokalsamfund. Siden da er yderligere fire skoler inddraget, og 97 lærere uddannes og trænes nu i at anvende participatoriske undervisningsmetoder i fag som engelsk og matematik. Skolehaverne fungerer som undervisningslaboratorier, hvor eleverne modtager undervisning, der opfordrer dem til aktiv deltagelse og gruppearbejde.

Sammen med udvalgte lærere og repræsentanter fra Ghana Education Service udvikler vores partner, RAINS, sideløbende en undervisningsmanual, der baseres på de erfaringer, lærerne gør sig i brugen af de participatoriske undervisningsmetoder. Intentionen er, at manualen på sigt skal spredes til andre skoler i regionen og bruges i fortalerarbejdet for kvalitetsuddannelse.

PARTNERSKABET

RAINS har siden 1991 arbejdet inden for uddannelsessektoren i Ghana. Organisationen arbejder med lokalsamfundet om at forbedre livskvaliteten for sårbare og udsatte med særligt fokus på børn og kvinder. Dette gør de ved at forbedre de lokale strukturere og promovere tiltag, der sikrer lige behandling af alle grupper i samfundet. RAINS indgår i flere uddannelsesnetværk med andre NGO’er og har desuden mange års erfaring med at skabe gode relationer til ministerier og lokale autoriteter.