SEKSUELLE OG REPRODUKTIVE RETTIGHEDER

Teenagegraviditeter og et højt antal aborter

Bolivia har et højt antal teenage-graviditeter ogpå trods af at abort er ulovligt – et højt antal aborter hvert år.  Ulovlige aborter udført af ikke-professionelle kan have alvorlige og i rst tænkelige tilfælde fatale konsekvenser for gravide kvinder. Tidlige og uønskede graviditeter har vidtrækkende samfundskonsekvenser. Det er i høj grad fattige piger, der får børn tidligt og tvinges ud af skolen. 30 procent af skolefrafaldet i Bolivia skyldes teenage-graviditeter. Hvis de unge fædre vælger at forlade skolen for at forsørge deres nye familie, ender de ofte med de lavest lønnede jobs uden store muligheder for økonomisk og faglig udvikling.  

Mange unge indfødte bolivianere søger viden om sex og prævention blandt andre unge, fordi sex er et tabuiseret emne hjemme og i skolen. Det resulterer i fejlinformation, mytedannelser og uvidenhed blandt de unge. 

Dialogbaseret seksualundervisning 

Heldigvis har de bolivianske elever stor tillid til den viden og undervisning, som de får af deres undervisere på skolen. AXIS har i samarbejde med den lokale partner, Pueblo Diferente, implementeret seksualundervisning, som er tilpasset det oprindelige folks kultur, sprog, normer, skikke og traditioner.  

Via dialogbaseret undervisning styrkes unge bolivianeres seksuelle og reproduktive rettigheder. De unge rustes til at forstå konsekvenserne ved ubeskyttet sex og tidlige graviditeter og lærer de forbehold, de skal tage for at undgå det. De bliver præsenteret for, hvilke rettigheder man har som pige, dreng, kvinde og mand, og hvordan man gør krav på disse rettigheder.

PARTNEREN

Pueblo Diferentes mål er at styrke det formelle bolivianske uddannelsessystem gennem uddannelse med fokus på udsatte befolkningsgrupper og med respekt for alle uanset køn, etnisk og kulturel baggrund. Pueblo Diferente arbejder pt med udviklingsprojekter inden for uddannelse med fokus på seksualundervisning og ønsket om at styrke børn og unges viden og kompetencer som aktive medborgere.
PD er en relativt ung ngo, men repræsenterer en kæmpe ekspertise og erfaring fagligt og administrativt.