Projektsamarbejde forankrer AAAQ-metoden

Beskyttelse af og promoveringen af Seksuelle og Reproduktive Sundhedsrettigheder (SRSR) er to af kerneløfterne i 2030 Verdensmålene, og forankringen af dem kan ske på flere måder.

I et omfattende projektsamarbejde, ledet af Institut for Menneskerettigheder, har AXIS, sammen med en gruppe af danske civilsamfundsorganisationer bestående af Metropol, Røde Kors og Sex & Samfund, bidraget til udarbejdelsen af et nyt ’issue paper’ om AAAQ på området om Seksuel og Reproduktiv Sundheds Rettigheder. Projektet er støttet af Globalt Fokus.

På hver deres måde har projektpartnerne bidraget til udviklingen af indikatorer for og forankringen af AAAQ, så arbejdet kan understøttes bedst muligt i forhold til design, implementering, monitorering og evaluering af SRSR i det udviklingsarbejde, som civilsamfundet bidrager til i Syd.

Kort om AAAQ

AAAQ-metoden går kort fortalt ud på at udvikle og afklare en række indikatorer, som kan styrke arbejdet med og forankringen af SRSR. Availability, Accessibility, Acceptability og Quality er de fire begreber, som indgår i AAAQ-tilgangen. Formålet med AAAQ er at koble menneskerettigheder og internationale og nationale standarder sammen i et rettighedsbaseret udviklingsprojekt.

AXIS’ anvendelse af AAAQ

AXIS har inkorporeret AAAQ begreberne i en ny koordinatormanual, og formålet er at anvende dem i projektansøgningsprocessen. Dette gælder både i forhold til at beskrive, hvilke rettigheder der bliver brudt, og derved hvilke rettigheder projekterne søger at adressere. Lige så skal begreberne anvendes, når vi udarbejder mål og formulerer indikatorer, som kan anvendes og guide monitoreringen og evalueringen af projekterne.

AAAQ-metodens betydning for fremtidige projekter

Med AAAQ begreberne inkorporeret i projektansøgningen har både partnerskaber mellem AXIS og organisationens partnere i det Globale Syd en større chance for at lykkes med vores partnerskabsprojekter. Begreberne vil bidrage til, at de udformede indikatorer for projekter er mere relevante og skarpe på netop de udfordringer og rettigheder, projektet søger at adressere. Det vil føre til, at vi i organisationen og projektarbejdet bliver mere ambitiøse og realistiske på samme tid.

FacebookPrintEmail

VIL DU VIDE MERE?

Find og læs publikationerne om AAAQ og SRSR på engelsk, fransk og spansk HER.

About the Author

Related Posts