● DET GØR AXIS

Hvor og hvorfor

Fattigdom er forbundet med ulighed, marginalisering, mangel på ressourcer og fundamentale rettigheder, såsom uddannelse, sundhed og demokratisk deltagelse. AXIS’ indsats er i 2020 fordelt i Peru, Bolivia, Ghana & Sierra Leone. Landene placerer sig forskelligt i forhold til den officielle fattigdomsgrænse, men fælles for alle fire land er, at de kæmper med fattigdom og marginalisering. I Bolivia og Sierra Leone lider befolkningerne generelt under fattigdom, i Peru og Bolivia er det i høj grad bestemte etniske grupper, i Ghana er fattigdommen særligt geografisk funderet i nord.

Alle fire lande er kendetegnet ved hierarkiske samfund, hvor mænd udøver magt over kvinder, ældre udøver det over de unge, de rige og højtuddannede over de fattige og uuddannede. Disse magtrelationer er ofte karakteriseret ved følelsesmæssigt, fysisk, seksuelt og kulturelt misbrug. Kvinder, unge og oprindelige folk er ofte afholdt fra at deltage i beslutningstagningen. Marginaliserede grupper, som kvinder og oprindelige folk, som bor i landdistrikterne, er ofte ikke repræsenteret i myndighedernes eller i civilsamfundets organisationer, hvilket har resulteret i de central myndigheders forsømmelse af ligeret og respekten for de traditionelle kulturer.

AXIS’ udviklingsindsats sigter mod at forbedre forholdene for fattige mennesker gennem støtte til:

- Kvalitetsuddannelse: AXIS støtter praktisk og deltagerorienteret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes eget sprog og kultur.

- Seksualoplysning: AXIS støtter oplysning om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

- Aktivt medborgerskab: AXIS støtter lokale grupper og deres adgang til demokratisk deltagelse.

 

Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med lokale organisationer, som kender til problematikkerne og udfordringerne i lokalområderne. Bæredygtighed, ligestilling og miljø er tværgående principper i alle projekter.

 

.

PARTNERE

BOLIVIA
CETM
Calle Antezana 753, Cochabamba, Bolivia

Sonia Pardo Burgoa  

Pueblo Diferente
Av.6 de Agosto No 2455, Sopocachi, Bolivia

PERU
Tarea
Parque Osores 161 Pueblo Libre, Lima
José Luis Arbajo Ruiz:

Andees Pachatusan
Asociación Magisterial APV Clorinda Matto de Turner D-4, San Sebastián, Cusco, Peru

Kallpa
Psj.Capri 140, Urb. Palomar Norte, La Victoria, Lima 13, Peru

GHANA
NORSAAC
Sheshigu residential area, Nyankpala road, Sagnarigu District Assembly Junction, Tamale, Ghana

RAINS
Tamale, Ghana

SIERRA LEONE
CARL
Freetown, Sierra Leone