PERU

AXIS er en af de få danske NGO’er, som arbejder i Peru med uddannelse som overordnet indsatsområde for at styrke civilsamfundet. Arbejdet har fokus på at støtte den demokratiske deltagelse, uddanne unge i deres seksuelle og reproduktive rettigheder og udvikle den tosprogede, interkulturelle undervisning.

Peru er et land med stor ulighed, hvor især de oprindelige folk har begrænsede rettigheder og lever i stor fattigdom. Her opleves afgørende begrænsninger i forhold til uddannelse. Dette gælder både i adgangen til uddannelse og i selve uddannelsen, som kan være diskriminerende, ekskluderende og kan mangle tilknytning til oprindeligt sprog og kultur. Dette er problematikker, som især er udbredte i landområderne.

I Peru arbejder AXIS med fokusområderne interkulturel undervisning samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). Disse fokusområder repræsenterer centrale problemstillinger, som begrænser den oprindelige befolknings muligheder. AXIS arbejder for at forbedre det oprindelige folks muligheder for at komme ud af fattigdom og for at forbedre deres levevilkår gennem demokratisk deltagelse.