PERU

AXIS er en af de få danske NGO’er, som arbejder i Peru med uddannelse som overordnet indsatsområde for at styrke civilsamfundet. Arbejdet har fokus på at støtte den demokratiske deltagelse, uddanne unge i deres seksuelle og reproduktive rettigheder og udvikle den tosprogede, interkulturelle undervisning.

Peru er et land med stor ulighed, hvor især de oprindelige folk har begrænsede rettigheder og lever i stor fattigdom. Her opleves afgørende begrænsninger i forhold til uddannelse. Dette gælder både i adgangen til uddannelse og i selve uddannelsen, som kan være diskriminerende, ekskluderende og kan mangle tilknytning til deres indianske sprog og kultur. Dette er problematikker, som især er udbredte i landområderne.

I Peru arbejder AXIS med fokusområderne interkulturel undervisning samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). Disse fokusområder repræsenterer centrale problemstillinger, som begrænser den oprindelige befolknings muligheder. AXIS arbejder for at forbedre det oprindelige folks muligheder for at komme ud af fattigdom og for at forbedre deres levevilkår gennem demokratisk deltagelse.

 

Uddannelse som vejen til et bedre liv

Det er et generelt problem for mange skoleelever, at de kun bliver undervist på et sprog. Et sprog,som de ikke behersker, og med skolebøger hvis indhold ikke er relevant for dem og deres hverdag. AXIS har taget denne problemstilling op og arbejder for at færre skal få den slags oplevelser, som alt for mange skoleelever indtil nu har oplevet. Projekterne Cusco, Iquitos og Ayacucho arbejder for at sikre, at børn af oprindelige folk får en tosproget interkulturel undervisning, der tager udgangspunkt i deres identitet og livbetingelser. Her arbejdes på at tilbyde en mere tilpasset og relevant skolegang for eleverne i henholdsvis Cusco, Iquitos og Ayacucho.

                                                                                               

Seksuel og reproduktiv sundhed

I Iquitos og Ayacucho arbejder AXIS med unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR). Her er der store problemer med et alt for højt antal af teenagegraviditeter, seksuelt overførte sygdomme og diskriminering i forhold til seksuel orientering.

 

Yderligere information:

  • Unge piger dropper skolen som følge af, at de bliver gravide. PROMSEX 2015): Undersøgelsen viser fødsler og kejsersnit på fire forskellige hospitaler af piger under 15 år gammel og mellem 15 og 17 år (side 78). Læs det hele her.
  • Teenagegraviditeter og abort: Kun terapeutisk abort er lovlig i Peru. Læs mere her.
  • Mellem 2005 og 2013 blev 11.272 peruvianske teenagere mødre (INEI-MINSA), hvor mange af disse skete i forbindelse med seksuelle krænkelser. I 2013 blev 1114 børn født af piger i alderen 12-14 år, og mødredødeligheden for piger under 15 er dobbelt så høj som hos voksne kvinder. Hele artiklen kan læses her.