PERUEt liv i udkanten af samfundet

I århundreder har den oprindelige befolkning i Perus højland levet et liv i udkanten af samfundet. Disse mennesker har ikke mærket meget til det økonomiske opsving, som Peru har oplevet siden 1990erne. Selvom landets BNI per indbygger er steget inden for de sidste år, er den store sociale og økonomiske ulighed mellem by-og landbefolkningen ikke blevet mindsket.  Ser man på den oprindelige befolkning lever over en fjerdedel i ekstrem fattigdom. I Cusco-regionen er halvdelen af befolkningen fattig og mere end en tredjedel af børnene under fem år lider af kronisk underernæring.


Mød børn og kvinder fra Ccaccahuara og
hør Ramón fra Sandheds- og forsoningskommissionen fortælle om ulighed i uddannelseSeksuelle rettigheder

I Ayacucho og Loreto kæmper man med seksuel vold og et stort antal uønskede teenagegraviditeter, der ofte fører til, at unge mødre må droppe uddannelsen og ender i fattigdom. Siden 2014 har AXIS arbejdet for at få dialogbaseret seksualundervisning implementeret i skolerne i Ayacucho og Loreto. Halvdelen af lærerne i Peru har ikke den nødvendige viden og har hverken kendskab til eller erfaring med de pædagogiske metoder, der skal til for at sikre kvalificeret seksualundervisning. Sammen med partneren, Kallpa, har vi uddannet og opkvalificeret lærere, styrket unge i at øge kendskabet til seksuelle rettigheder og hjulpet civile organisationer med at øge det politiske pres for at implementere undervisningen i skolerne. Blandt myndigheder og lærere findes viljen til at oplyse de unge, men det kræver faglig og didaktisk viden at bryde med tabuerne om seksualitet.

AXIS støtter elevorganisation

Fælleselevrådet AARLE styrker unges demokratiske deltagelse i syv provinser i Ayacucho. Elevorganisationen har opnået stor anerkendelse ikke kun hos de unge, men også hos det regionale undervisningsministerium. AARLE har lagt pres på myndighederne, og det har virket: Nu finansierer de organisationens årlige konferencer, hvor unge og lærere fra knap 100 skoler diskuterer unges rettigheder. Erfaringerne med at organisere unge og at styrke den demokratiske deltagelse er ved at blive indarbejdet i læreruddannelsen. Det skal være med til at styrke ungdommens stemme i Ayacucho i fremtiden.


Kvinderne fra Villa de Salvador

3.000 kvinder fra slumkvarteret Villa el Salvador har fået en uddannelse.


Børn bliver undervist på sprog de ikke behersker

Uddannelsessystemet i Peru har igennem årtier undervist den oprindelige befolkning på spansk ud fra vestlige og urbane læseplaner, der kun havde lidt at gøre med børnenes kontekst. Disse uddannelsesmodeller byggede bl.a. på idéen om, at den oprindelige befolkning skulle flytte fra land til by for at kunne fungere som ligestillede medborgere. Viden om fx landbrug i højlandet, den lokale flora og fauna, traditionel medicin, eller idéer, der byggede på de oprindelige folks verdensforståelser, var derfor bandlyste i klasseværelset. På trods af at man i 1970erne ændrede til tosproget undervisning i uddannelseslovgivningen, og sidenhen til tosproget interkulturel undervisning i 1980erne, har implementeringen af den nye tilgang været begrænset. Skolerne er stadig præget af den gamle civiliseringstilgang. I 2010erne er det kun på 10 procent af skolerne i de quechuatalende områder, at undervisningen foregår på det lokale sprog.

AXIS er en af få danske ngoer i Peru, som har uddannelse som hovedfokus. Vi arbejder for at styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning blandt børn fra den oprindelige befolkning i Cusco-, Ayacucho- og Loreto-regionen og sammen med vores partnere udvikler vi undervisningsmodeller, der tager udgangspunkt i det oprindelige folks kultur, sprog og traditioner.


Undervisning på quechua

Med midler fra Hempel Fonden bliver børn i Huamanga og Cangallo undervist på deres modersmål. Det har styrket børnenes færdigheder og gjort dem mere stolte af deres kultur.

LÆS MERE

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595