TOSPROGET OG INTERKULTUREL UNDERVISNING I CUSCO

Lav kvalitet af uddannelse i landdistriktet

AXIS arbejder, med midler fra Hempel Foundation, for at styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning blandt børn fra den oprindelige befolkning i Cusco-regionen i Peru. Sammen med vores partner, Andees Pachatusan, er der blevet udviklet en undervisningsmodel, der tager udgangspunkt i det oprindelige folks kultur, sprog og traditioner.

Børn i Perus landdistrikter tilbydes uddannelse af lav kvalitet, og årsagerne til dette er komplekse og mangeartede. Det er blandt andet forårsaget af manglende sikring af kvalitetsuddannelse fra myndighedernes side samt manglende opkvalificering og efteruddannelse af lærere. Derudover har mange af forældrene ikke kendskab til uddannelsesrettigheder og indflydelsesveje, og der er fortsat kønsmæssige uligheder og udfordringer i arbejdet med tosproget interkulturel undervisning.

Skolehaver som rum for læring

AXIS har samarbejdet med Pachatusan siden 1998. Vi har hjulpet Cusco-regionens skoler med relevant pædagogisk metode til undervisning af tosprogede børn af oprindelige folk. Metoden tager afsæt i skolehaver, der udover at lære eleverne om produktion af grøntsager, også forbedrer deres boglige færdigheder. De 25 projektskoler rapporterer om en oplevet forbedring af elevernes læringskompetencer samt af elevernes ernæring. Skolehaverne fungerer også som platform for et styrket forældresamarbejde og som mødested for lokalsamfundets engagement i sikring af kvaliteten i børnenes uddannelse. I indsatsen har vi haft fokus på at uddanne lærere i metoden. Disse special-lærere er blevet ambassadører for projektet, og deres engagement har medvirket betydeligt til projektets succes og sikret dets bæredygtighed.

PARTNEREN

Andees Pachatusans mål er at sikre en uddannelse af kvalitet til de fattigste områder af højlands- og regnskovsområderne i regionen Cusco. Mange af Pachatusans medlemmer har 20-30 års erfaring fra ledende stillinger i undervisningssektoren i Cusco-regionen og har arbejdet med undervisning af børn og voksne, udvikling af undervisningsmaterialer og videreuddannelse af lærere. Pachatusans medlemmer arbejder frivilligt som supplement til projektets finansierede indsats.