Tosproget og interkulturel undervisning

 PROJEKTTITEL: SKOLEHAVER I MORAY (FASE IV)

Overordnet formål og kontekst

Projektet skal styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning blandt indianske børn i Cusco-regionen i Peru. Her benyttes Moray-modellen – en alternativ uddannelsesmodel, som er udviklet af den lokale partner, Andees Pachatusan. Den tager udgangspunkt i højlandsindianernes kultur, sprog og traditioner og består af aktiv undervisning med hjælp fra køkkenhaver. 

Projektets målgruppe

Børn af den oprindelige befolkning i Perus landdistrikter tilbydes uddannelse af lav kvalitet, og årsagerne til dette er komplekse og mangeartede. Det er blandt andet forårsaget af manglende sikring af kvalitetsuddannelse fra myndighedernes side samt manglende opkvalificering og efteruddannelse af lærere. Derudover har mange af forældrene ikke kendskab til uddannelsesrettigheder og indflydelsesveje, og der er fortsat kønsmæssige uligheder og udfordringer i arbejdet med tosproget interkulturel undervisning.  

Status for projektet

AXIS har samarbejdet med Pachatusan siden 1998. Arbejdet med at udvikle Moray-modellen tog dog for alvor fat i 2004, da projektets første fase blev igangsat. Projektet har givet Cusco-regionens skoler en relevant pædagogisk metode til undervisning af tosprogede børn af oprindelige folk. Metoden tager afsæt i skolehaver, der kan kaldes multifunktionelle pædagogiske laboratorier, der udover at lære eleverne om produktion af grøntsager også forbedrer deres boglige færdigheder. De 25 projektskolerne rapporterer om en oplevet forbedring af elevernes læringskompetencer, samt af elevernes ernæring. Elevernes familier har ligeledes fået øget viden om varieret kost. Skolehaverne fungerer nemlig også som platform for et styrket forældresamarbejde og som mødested for lokalsamfundets engagement i sikring af kvaliteten i børnenes uddannelse. Projektet har haft fokus på at uddanne lærere i metoden. Disse special-lærere er blevet ambassadører for projektet, og deres store engagement har medvirket betydeligt til projektets succes og sikret dets bæredygtighed. 

Partnerskabet

Pachatusans mål er at sikre en uddannelse af kvalitet til de fattigste områder af højlands- og regnskovsområderne i regionen Cusco. Mange af Pachatusan’s medlemmer har 20-30 års erfaring fra ledende stillinger i undervisningssektoren i Cusco-regionen og har arbejdet med undervisning af børn og voksne, udvikling af undervisningsmaterialer og videreuddannelse af lærere med mere. Pachatusans medlemmer arbejder frivilligt som supplement til projektets finansierede indsats. 

 

PROJEKTET

Land: Peru

Samlet budget:

2.787.333 DKK 

Varighed: 01.02.2013 - 31.08.2016 

Partner: Andees Pachatusan 

Donor: CISU 

Målgruppe: Den primære målgruppe er 2120 elever, 108 lærere, forældregrupper med i alt 1250 deltagere, 50 DAC-lærere, 270 repræsentanter fra bondefællesskaber samt specialister fra regionale og kommunale uddannelsesinstanser. Disse er fordelt på 25 projektskoler. 

Projektets (hoved)mål: Projektets formål er at udbrede modellen ”Skolehaver Moray” (MM) og herigennem styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning. 

Undervisningsmateriale: Undervisningsmateriale om livet i Andesbjergene til brug i samfundsfag i 8. og 9. klasse i Danmark: Et bedre liv i Andesbjergene - UV-materiale