● ORGANISERING

AXIS’ organisationsstruktur

Da AXIS blev etableret for 25 år siden, var det af frivillige kræfter. I dag er det lønnede sekretariat fortsat lille, og de fleste timer, der lægges, er frivillige. Organisationen har 32 frivillige koordinatorer, som har hovedansvaret for interventionerne, men også arbejdet med kommunikation og policy er baseret på frivillige kræfter, mens sekretariatet understøtter ved kvalitetssikring, økonomisk drift og administrative opgaver.

I AXIS er man meget bevidst om sit brug af ressourcer og har, sammenlignet med andre, lave omkostninger til lønninger, når man ser på programmets størrelse.

Den overordnede ledelse af AXIS varetages af en bestyrelse på ni medlemmer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af sekretariatet. Generalforsamlingen er AXIS’ øverste myndighed og indkaldes ordinært en gang om året. Alle medlemmer af AXIS er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Læs om AXIS' bestyrelsesmedlemmer anno 2020 her:

Bestyrelse anno 2020

Siden 2018 har AXIS været en programorganisation, hvilket vil sige, at AXIS modtager en fast årlig bevilling i tre år for den samlede indsat. Dermed søges der ikke længere midler for hvert enkelt projekt. Det betyder blandt andet, at vi kan skabe en bedre sammenhæng mellem projekterne både strategisk og økonomisk.

 

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER

GF 31.3.16

GF 31.3.17

GF 20.3.18

GF 26.3.19

GF 26.3.19

GF 9.6.20