● ORGANISERING

AXIS’ organisationsstruktur

AXISs indsats bygger på et stort frivilligt engagement. Interventionstyringen foretages af frivillige projektkoordinatorer, men også arbejdet med kommunikation og policy er baseret på frivillige kræfter.

Den overordnede ledelse af AXIS varetages af en bestyrelse på ni medlemmer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af sekretariatet.

Generalforsamlingen er AXIS’ øverste myndighed og indkaldes ordinært en gang om året. Alle medlemmer af AXIS er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Læs om AXIS' bestyrelsesmedlemmer anno 2019 her:

Bestyrelsen anno 2019

Siden 2018 har AXIS været en programorganisation, hvilket vil sige, at AXIS modtager en fast årlig bevilling i tre år for den samlede indsat. Dermed søges der ikke længere midler for hvert enkelt projekt. Det betyder blandt andet, at vi kan skabe en bedre sammenhæng mellem projekterne både strategisk og økonomisk.

 

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER

GF 31.3.16

GF 31.3.17

GF 20.3.18

GF 26.3.19