● ORGANISERING

AXIS’ organisationsstruktur

Organisationen drives primært af dedikerede ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel. Projektstyringen foretages således af frivillige projektkoordinatorer, ligesom arbejdet med kommunikation og policy er baseret på frivillige kræfter.

Den overordnede ledelse af AXIS varetages af en bestyrelse på ni medlemmer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages sekretariatsleder og økonomimedarbejder.

Generalforsamlingen er AXIS’ øverste myndighed og indkaldes ordinært en gang om året. Alle medlemmer af AXIS er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Læs om AXIS' bestyrelsesmedlemmer anno 2019 her:

Bestyrelsen anno 2019

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER

GF 31.3.16

GF 31.3.17

GF 20.3.18

GF 26.3.19