OM AXIS

Hvem er AXIS?

AXIS er en udviklingsorganisation, der arbejder for at sikre alle mennesker lige rettigheder til, i og igennem uddannelse. Udvikling og forandring i ulandene skabes effektivt og bæredygtigt gennem participatorisk og demokratisk funderet uddannelse. Vores arbejde har vist, at uddannelse gør marginaliserede individer og grupper i bedre stand til at kræve deres rettigheder samt selv at arbejde for at forbedre andre udsatte gruppers rettigheder. Vores mål er at mobilisere sårbare og marginaliserede kvinder, mænd, børn, unge og oprindelig folk gennem uddannelse til at kræve deres rettigheder, opnå rettigheder og ændre institutionerne i samfundet gennem advocacy.

Historie

I 1995 blev sandhedskommission i Sydafrika nedsat. Med den indledte man en kortlægning af menneskerettighedskrænkelserne begået under apartheidstyret med henblik på befolkningens forsoning. I Danmark samme år sad en gruppe ”politisk aktive” lærere under et træ i Vanløse og dannede en dansk civilsamfundsorganisation under navnet AXIS, der havde til formål at støtte uddannelse og udviklingsarbejde i nogle af verdens fattigste lande. Det første projekt støttet af AXIS blev implementeret i Sydafrika. Projektet skete i samarbejde med den sydafrikanske organisation PROMAT Colleges fra 1996-98 og havde fokus på at udvikle et modul til efteruddannelse af sorte uuddannede folkeskolelærere. Uddannelse havde under apartheidstyret ikke være en prioritet, og for at give befolkningen en ny begyndelse og muligheden for at være med til at forme deres land, var uddannelse nødvendig. AXIS har lige siden betragtet kvalitetsuddannelse som midlet til at styrke og skabe mulighed og viden blandt lokalbefolkningerne. AXIS tror og har altid troet på, at uddannelse skaber grundlag for, at lokalbefolkningen i højere grad kan yde indflydelse på deres egen udvikling.

Samarbejde og midler

Partnerskaber er en central del af udviklingsarbejdet, indsatsen gennemføres og tilrettelægges i tæt samarbejde med lokale partnere. På den måde sikres det, at interventionen tager afsæt i de lokale forhold, og at civile aktører styrkes. De lokale organisationer besidder uvurderligt lokalt kendskab, hvilket har stor betydning for gennemførelsen af vores langsigtede udviklingsarbejde. Hjælpen ydes uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.

AXIS har en årlig omsætning på omkring seks millioner kroner. Pengene kommer fra organisationens programaftale med Civilsamfund i Udvikling (CISU). Hertil kommer bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde i Danmark.

DOWNLOAD AXIS' ÅRSBERETNING 2018 AXIS' programdokument:  AXIS Programme Application