OM AXIS

AXIS er en almennyttig udviklingsorganisation, der arbejder for at give alle mennesker lige rettigheder til, i og igennem uddannelse. Fundamentet for AXIS’ arbejde består af de frivilliges solidaritet med marginaliserede grupper i de fattigeste lande, frivilliges eget engagement til at forandre verden og vilje til at gøre en forskel, og deres ejerskab til at gøre dette.

Det er en grundholding i AXIS, at udvikling og forandring i ulandene skabes gennem participatorisk og demokratisk funderet uddannelse, der gør marginaliserede individer og grupper i stand til både at kræve deres rettigheder og samtidig arbejde for bedre rettigheder til andre udsatte grupper.

25 års erfaring

AXIS blev stiftet i 1995 og har i 25 år sikret tusindvis af børn og unge en kvalitetsuddannelse.

Samarbejde & midler

Udviklingsarbejdet tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med lokale partnere. Det sikrer en bæredygtig og effektiv lokalforankret drift. De lokale organisationer besidder uvurderligt lokalt kendskab, hvilket har stor betydning for gennemførelsen af vores langsigtede udviklingsarbejde. Hjælpen ydes uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.

AXIS har en årlig omsætning på omkring seks millioner kroner. Pengene kommer fra organisationens programaftale med Civilsamfund i Udvikling (CISU). Hertil kommer bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde i Danmark.

DOWNLOAD AXIS' ÅRSBERETNING 2018 AXIS' programdokument:  AXIS Programme Application