SEKSUELLE RETTIGHEDER OG SUNDHED

Manglende viden har vidtrækkende konsekvenser

Unge i Ghana risikerer tidlige og utilsigtede graviditeter, usikre aborter, seksuelt overførte sygdomme, herunder HIV/AIDS, og seksuel udnyttelse og vold. Manglende viden om seksuel sundhed og rettigheder har vidtrækkende konsekvenser, hvilket ofte leder til, at pigerne dropper ud af skolen og efterlades uden basal uddannelse og dermed manglende viden og færre muligheder for at være proaktive i eget liv og i lokalsamfundet.

Igennem undervisning styrker AXIS unge i deres viden om sundhed og rettigheder inden for seksualitet og reproduktion. Vi og vores partner, NORSAAC, har implementeret seksualundervisning på skoler i 20 distrikter i det nordlige Ghana. Vi arbejder desuden for, at myndighederne anerkender behovet for seksualundervisning og inddrager det i uddannelsen af lærere.

Indsats med national opbakning

AXIS har arbejdet med seksuelle rettigheder i det nordlige Ghana i flere år. Til at begynde med ved at forbedre den eksisterende seksualundervisning og ved fortalervirksomhed mod distrikts- og regionale myndigheder. Nu er vi nået dertil, hvor vi kan implementere den forbedrede seksualundervisning i skolerne i hele det nordlige Ghana. Indsatsen har stor opbakning fra Ghana Education Service (GES), som er indstillet på at støtte med arbejdskraft, der skal overtage forpligtelserne med at træne de mange lærere, som nu skal undervises i seksuel sundhed og rettigheder.

Her kan du se og læse undervisningsmaterialet:

PARTNERSKABET

NORSAAC’s mål er at arbejde med lokalsamfundet og ligesindede organisationer i forsøget på at få befolkningen til at kræve deres rettigheder og få et bedre og mere værdigt liv. De arbejder ud fra princippet om, at hvis der skal ske en forbedring i levevilkårene for en hvilken som helst del af befolkningen, så kræver det opbakning fra samfundsgrupper såsom familier, lokale myndigheder og offentlige institutioner. Særligt fokus er kvinders rettigheder og engagement i landsbyerne.