Seksuelle rettigheder og sundhed

 PROJEKTTITEL: INNOVATIVE SEXUALITY EDUCATION (FASE III)

Overordnet formål og kontekst

Projektet skal styrke unge mennesker i deres viden omkring sundhed og rettigheder inden for det seksuelle og reproduktive område (SRSR). Omfattende sexualundervisning skal implementeres på skolerne i 20 distrikter i den nordlige del af Ghana, hvor SRSR-modellen skal bruges. Rådet for videregående uddannelse skal anerkende behovet for bedre sexualundervisning samt inddrage det i uddannelsen af lærere. 

Projektets målgruppe

Unge mennesker i Ghana i risikogruppen for tidlige og utilsigtede graviditeter, usikker abort, seksuelt overførte sygdomme, herunder HIV/AIDS samt seksuel udnyttelse og vold. Dette fører til dårlig reproduktiv sundhed blandt unge, hvilket yderligere forværres af tidlig seksuel debut,  begrænset viden og forståelse for prævention samt manglende adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Dette gør de unge sårbare i forhold til seksuelt misbrug og chikane.  

Status for projektet

Projektet er det tredje ud af fire ISEP-projekter. Det første projekt arbejdede på at forbedre den allerede eksisterende seksualundervisning, og det andet projekt fokuserede på fortalervirksomhed mod distrikts- og regionale myndigheder. Det tredje projekt har nu til opgave at implementere den forbedrede seksualundervisning i skolerne i hele det nordlige Ghana. Projektet har stor opbakning fra Ghana Education Service (GES), som er indstillet på at støtte projektet med arbejdskraft, der skal overtage forpligtelserne med at træne de mange lærere, som nu skal undervises i SRSR og i at bruge metoderne og det toolkit, der er udviklet til skoler og communities. NORSAAC´s ISEP team har travlt med at træne de mange GES ansatte som skal overtage træningen af lærerne samt overtage store dele af monitoreringen. NORSAAC har ligeledes haft flere møder med The Council for Tertiary Education, der skal hjælpe med at bane vejen ind til læreruddannelserne. Udover denne fortalervirksomhed er det planen, at to lærerseminarier skal afprøve ISEP´s metoder og undervisningsmaterialer i eksisterende HIV/Aids clubs på seminarierne.  

Partnerskabet

NORSAAC’s mål er at arbejde med lokalsamfundet og ligesindede organisationer i forsøget på, at få befolkningen til at kræve deres rettigheder og få et bedre og mere værdigt liv. De arbejder ud fra princippet om, at hvis der skal ske en forbedring i levevilkårene for en hvilken som helst del af befolkningen, så kræver det opbakning fra samfundsgrupper såsom familier, lokale myndigheder og offentlige institutioner. Særligt fokus er kvinders rettigheder og engagement i landsbyerne.

 

Nedenfor kan du se og læse projektets undervisningsmateriale:

 

PROJEKTET

Land: Ghana 

Samlet budget:

1.858.005 DKK 

Varighed: 01.04.2016 - 31.03.2019 

Partner: NORSAAC 

Donor: CISU 

Målgruppe: Projektet har fokus på 20 distrikter i den nordlige del af Ghana. Her målrettes indsatsen mod uddannelsesmyndighederne samt rådet for videregående uddannelse. 

Projektets (hoved)mål: Projektet har til formål at bidrage til, at unge mennesker i alderen 12-25 i den nordlige del af Ghana får tilstrækkelig viden om samt bliver i stand til at gøre brug af deres SRSR.