Seksuel og reproduktiv sundhed

 PROJEKTTITEL: SEKSUELLE RETTIGHEDER OG REPRODUKTIV SUNDHED FOR OPRINDELIGE FOLK I PERU

Overordnet formål og kontekst

Peru er præget af de tre klimazoner; kyst, højland og jungle, hvor der bor mange forskellige oprindelige folk med vidt forskellige traditioner og livsvilkår. Projektet har derfor som mål, at unge modtager seksualundervisning, som adresserer de spørgsmål og problematikker, som de konfronteres med i hverdagen. 

Projektets målgruppe

Ayacucho og Loreto kæmper med et stort antal uønskede teenagegraviditeter, der ofte fører til, at unge mødre må droppe uddannelsen og ender i fattigdom. Blandt myndigheder og lærere findes viljen til at oplyse de unge, men det kræver faglig og didaktisk viden at bryde med tabuerne om seksualitet. 

Status for projektet

Undersøgelsen om unges seksuelle adfærd og viden om sex er udgivet, og hovedkonklusionerne er fremlagt på en konference i hver region. Lærere fra udvalgte skoler er i gang med at afprøve og give respons på det foreløbige udkast til det pædagogiske materiale. Derudover har projektkoordinatorerne i hhv. Ayacucho og Loreto arbejdet hårdt på at få sat seksualundervisningen på den politiske dagsorden. 

Partnerskabet

Kallpa arbejder med udsatte børn og unges vilkår inden for sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Deres styrke er deres mangeårige erfaring med at udvikle pædagogiske læringsmidler og med at involvere lokale civilsamfundsgrupper. Deres administrative hovedkontor ligger i Lima, og projekterne udføres af regionale koordinatorer med indgående kendskab til regionale kulturelle, strukturelle og politiske vilkår.

 

PROJEKTET

Land: Peru 

Samlet budget:

2.758.191 DKK 

Varighed: 15.07.2015 - 15.01.2017 

Partner: Kallpa 

Donor: CISU 

Målgruppe: Unge i folkeskolens ældste klasser i regionerne Ayacucho og Loreto.  

Projektets (hoved)mål: Projektet har til formål at udarbejde pædagogisk materiale til seksualundervisningen i folkeskolen og sørge for, at materialet fremgår i undervisningsplanerne. 

Ekstern evaluering: KALLPA ekstern evaluering