HISTORIEFørste projekt i Sydafrika

I 1995 blev sandhedskommissionen i Sydafrika nedsat. Med den indledte man en kortlægning af menneskerettighedskrænkelserne begået under apartheidstyret med henblik på befolkningens forsoning. I Danmark samme år sad en gruppe politisk aktive lærere under et træ i Vanløse og dannede en dansk civilsamfundsorganisation under navnet AXIS, der havde til formål at støtte uddannelse og udviklingsarbejde i nogle af verdens fattigste lande. 

Det første projekt støttet af AXIS blev implementeret i Sydafrika. Projektet skete i samarbejde med den sydafrikanske organisation PROMAT Colleges fra 1996-98 og havde fokus på at udvikle et modul til efteruddannelse af sorte folkeskolelærere. Under apartheidstyret havde det ikke været en prioritet, men nu ansås uddannelse som nødvendigt for at give befolkningen en ny begyndelse og muligheden for at være med til at forme landet.Peru som hjørnesten

Ved etableringen af AXIS havde mange af de frivillige i organisationen et indgående kendskab til latinamerikanske forhold. Marginaliserede grupper i Peru og Bolivia havde ikke mulighed for at udøve deres rettigheder grundet undertrykkende regimer og autoritære styrer. I 1997 begyndte AXIS et samarbejde med CEPROMUP i Peru, som på mange måder blev en hjørnesten i AXIS’ arbejde og udvikling de kommende år.

Solidaritet med verdens fattigste

Forkvinde Line Bechmann
Om etableringen af AXIS og årtiers kamp for retten til kvalitetsuddannelse

Læs mere

Lærerstrejke i Peru blev startskud

Organisationens historie trækker tråde tilbage til 1978, da en gruppe nyuddannede lærere tog til latinamerika.

Læs mere

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595