Uddannelse til det oprindelige folk

 PROJEKTTITEL: KVALITETSUDDANNELSE TIL DE OPRINDELIGE FOLKS BØRN I PERU

Overordnet formål og kontekst

Projektet vil i samarbejde med elever, lærere, forældre og lokale skoleautoriteter udvikle og implementere en tosproget interkulturel uddannelse, hvor fokus er på kvalitet i undervisningen. Uddannelse vil medføre, at 3500 quechua børn, som alle er indskrevet på 20 skoler i Huamanga og Cangallo provinserne i Ayacucho, forlader skolen med veludviklede faglige, sproglige og sociale kompetencer. Den vil gøre dem i stand til at blive aktive, kreative og kritiske medborgere, og dermed give dem mulighed for at få reel indflydelse på udviklingen af deres samfund. 

Projektets målgruppe 

Generelt er den undervisning, quechua børnene i de offentlige skoler i Ayacucho modtager, af en meget lav kvalitet. Dette betyder at børnene ofte forlader grundskolen med få muligheder for videreuddannelse. Lærerne har ingen viden om, hvordan der kan skabes mere kvalitet i undervisningen og de har derfor behov for en målrettet efteruddannelse, der gør dem til kompetente med-skabere af god uddannelse. 

Status for projektet

Projektet starter i januar 2017. For at sikre en god opstart af projektet, og en fælles forståelse af projektets indhold, målsætninger, forventede resultater samt de primære strategier, er en af AXIS’ projektkoordinatorer med til projektopstarten i Peru. Dette giver mulighed for at etablere et godt samarbejde mellem TAREA og AXIS – og herunder skabe forståelse for AXIS’ og Hempels rolle i partnerskabet og projektet 

Partnerskabet

Tarea er en af Perus mest ansete og erfarne NGO´er indenfor uddannelse. Siden 1974 har Tarea være fanebærende indenfor udvikling af især tosproget interkulturel uddannelse for Perus oprindelige folk. De er desuden kendt for udvikling af participatoriske uddannelsesmodeller, hvor fokus er på udvikling af medborgerskab. Tarea har etableret et godt og tæt netværk med lokale uddannelsesautoriteter i Ayacucho provinsen, hvilket er af afgørende betydning i forhold til projektets bæredygtighed.

 

PROJEKTET

Land: Peru

Samlet budget:

4.992.620 DKK 

Varighed: 01.01.2017 - 31.12.2019 

Partner: TAREA 

Donor: HEMPEL 

Målgruppe: Den primære målgruppe er tosprogede quechua skolebørn i alderen 5 til 14 år i Ayacucho. 

Projektets (hoved)mål: Formålet med projektet er, at quechua børnene gennem en tosproget interkulturel undervisning af høj kvalitet bliver aktive, kreative og kritiske medborgere.