KVALITETSUDDANNELSE TIL DE OPRINDELIGE FOLK

Børn bliver undervist på sprog, de ikke behersker

Det er et generelt problem for mange skoleelever, at de kun bliver undervist på et sprog. Et sprog, som de ikke behersker, og med skolebøger hvis indhold ikke er relevant for dem og deres hverdag. Den undervisning, quechuabørnene i de offentlige skoler i Ayacucho modtager, er af meget lav kvalitet. Dette betyder, at børnene ofte forlader grundskolen med få muligheder for videreuddannelse. Lærerne har ingen viden om, hvordan der kan skabes mere kvalitet i undervisningen. De har behov for en målrettet efteruddannelse, der gør dem til kompetente medskabere af god uddannelse.

Løsningen er interkulturel uddannelse

AXIS samarbejder med elever, lærere, forældre og lokale skoleautoriteter for at udvikle og implementere en tosproget interkulturel uddannelse, hvor fokus er kvalitet i undervisningen. Indsatsen finansieres af Hempel Foundation, og vil medføre, at 3500 quechuabørn på 20 skoler i Huamanga- og Cangallo-provinserne i Ayacucho forlader skolen med veludviklede faglige, sproglige og sociale kompetencer. Det vil gøre dem i stand til at blive aktive, kreative og kritiske medborgere og dermed give dem mulighed for at få reel indflydelse på udviklingen af deres samfund.

PARTNEREN

Tarea er en af Perus mest ansete og erfarne NGO´er indenfor uddannelse. Siden 1974 har Tarea være fanebære indenfor udvikling af især tosproget interkulturel uddannelse for Perus oprindelige folk. De er desuden kendt for udvikling af participatoriske uddannelsesmodeller, hvor fokus er på udvikling af medborgerskab. Tarea har etableret et godt og tæt netværk med lokale uddannelsesautoriteter i Ayacucho-provinsen, hvilket er af afgørende betydning, hvis man vil sikre initiativets bæredygtighed.