GHANA

I Ghana er fattigdommen særligt geografisk funderet i nord. 50,4 % af befolkningen i Nordghana lever under fattigdomsgrænsen, selvom den nationale fattigdomsrate er gået fra 52,6 % til 21,4 % mellem 1991 og 2012. En stor del af befolkningen i den nordlige del af Ghana lever overvejende i landdistrikterne i det nordlige Savannah, hvor der ikke er sket nogen betydelig reduktion i antallet af fattige siden 1992.

Fattigdom er forbundet med ulighed, marginalisering, mangel på ressourcer og fundamentale rettigheder, såsom uddannelse, sundhed og demokratisk deltagelse. Derfor arbejder Axis for, at mobilisere sårbare og marginaliserede kvinder, mænd, børn og unge i Nordghana gennem kvalitetsuddannelse og styrkelse af seksuelle rettigheder.