● GHANA

AXIS har siden 2008 arbejdet sammen med den lokalt implementerede partner NORSAAC i Ghana for at give unge i alderen 12-25 år relevant viden om deres seksuelle rettigheder.

Ghana er et af de mere stabile demokratier i Afrika. Ghana blev i 2011 klarificeret som et mellemindkomst land, og fattigdommen er reduceret fra 51% i 1992 til 24% i 2013. På trods af den økonomiske udvikling og reduktionen af fattigdom er der stadig stor forskel på Nord- og Sydghana.

AXIS’ projekt finder sted i Northern Region, hvor der har været en lav reduktionen af fattigdom. Ser man på tal for seksuel og reproduktiv sundhed, er de højeste tal for landet at finde i Northern Region, hvad angår mødredødelighed og teenagegraviditeter. Dødelighed relateret til abort er stigende, og kun 27% af alle fødsler foretages af professionelt personale.

 

Seksuelle rettigheder

Den viden, de lokale har om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), er alt for lav, og der er begrænset adgang til kondomer og klinikker. Fundamentet for AXIS’ arbejde i Ghana er uddannelse, og SRSR-indsatsen i Ghana fokuserer således på at udvikle en undervisningsmodel for seksualoplysning med tilhørende pædagogisk manual rettet til unge og mødre. Der trænes frivillige lærere og arbejdes med fortalervirksomhed med henblik på en fast implementering af seksualundervisning i skolerne. Målet er et Ghana med mere viden, færre for tidlige seksuelle debuter, seksuelle udnyttelser og krænkelser af piger – både i skolen og i den udvidede familie.

 

Undervisning

I 2008 indgik AXIS et partnerskab med NORSAAC, hvorefter der blev foretaget undersøgelser af unges viden og holdninger til SRSR. På samme tid blev lærere og ungdomsledere uddannet til at undervise i partipatoriske metoder om sex. Her blev der med The Tool Kit udarbejdet et læringsmateriale til SRSR-undervisning i Ghana, og ud fra en manual for undervisningen og en model til implementering af SRSR blev denne seksualundervisning implementeret på både skoler og i de mindre byer. Derudover er ung-til-ung og mødregrupper blevet en del af projektet.

Advocacy (fortalerarbejde) har spillet en stor rolle i projektet. Det har ført til, at samtlige distrikter i det Nordige Ghana er interesserede i at få implementeret SRSR undervisningen. Her har NORSAAC ledet en advocacy-gruppe under NNED (Northern Network for Education Development).