GHANAAntallet af fattige i det nordlige Ghana er uændret

I Ghana er der stor ulighed mellem syd og nord. Den sydlige del af Ghana oplever en velstand, mens der er udbredt fattigdom i den nordlige region. Fattigdommen er forbundet med ulighed, marginalisering, mangel på ressourcer og fundamentale rettigheder. Befolkningen oplever mangel på  jobs og basal infrastruktur, og der er begrænset adgang til uddannelse og sundhedsydelser. Over halvdelen af befolkningen i Nordghana lever under fattigdomsgrænsen, selvom den nationale fattigdomsrate er gået fra 52,6 procent til 21,4 procent mellem 1991 og 2012. 

 Begrænset adgang til uddannelse

I den nordlige region er der mangel på kvalificerede undervisere og for få skoler. Samtidig er meget af undervisningsindholdet ikke baseret på elevernes kontekst. Det gør det svært for eleverne at tilegne sig kompetencer, der kan forbedre deres levevilkår på sigt. Et skolesystem, der er afkoblet ghanesernes hverdag, gør det også svært for forældregenerationen at bakke op om, at børnene får en uddannelse. Mange forældre i Ghanas nordlige region finder ikke uddannelse relevant for familiens landbrug, hvor der er behov for børnenes arbejdskraft.

AXIS har siden juli 2017 implementeret skolehaver og promoveret elevinddragende undervisningsmetoder og brug af skolehaver i to lokalsamfund. Siden da er flere skoler inddraget, og knap 100 lærere uddannes og trænes nu i at anvende participatoriske undervisningsmetoder i fag som fx engelsk og matematik. Skolehaverne fungerer som undervisningslaboratorier, hvor eleverne lærer at læse og regne samtidig med at de lærer, hvordan de dyrker jorden.

Sammen med udvalgte lærere og repræsentanter fra Ghana Education Service udvikler vores partner, RAINS, sideløbende en undervisningsmanual, baseret på de erfaringer, lærerne gør sig i brugen af de participatoriske undervisningsmetoder. På sigt skal manualen spredes til andre skoler i regionen og bruges i fortalerarbejdet for kvalitetsuddannelse.


Se hvordan lærere i Ghana arbejder med kontekstbaseret undervisning

Manglende viden har vidtrækkende konsekvenser

Unge i Ghana risikerer tidlige og utilsigtede graviditeter, usikre aborter, seksuelt overførte sygdomme og seksuel udnyttelse og vold. Manglende viden om seksuel sundhed og rettigheder har vidtrækkende konsekvenser, og pigerne dropper ofte ud af skolen og efterlades uden basal uddannelse og viden.

Sammen med vores partner, NORSAAC, har vi implementeret seksualundervisning på skoler i 20 distrikter i det nordlige Ghana. Vi arbejder desuden for, at myndighederne anerkender behovet for seksualundervisning og inddrager det i uddannelsen af lærere.

AXIS har arbejdet med seksuelle rettigheder i det nordlige Ghana i flere år. Til at begynde med ved at forbedre den eksisterende seksualundervisning og ved fortalervirksomhed mod distrikts- og regionale myndigheder. Indsatsen har stor opbakning fra Ghana Education Service (GES), som er indstillet på at støtte træningen af de mange lærere, som nu skal undervises i seksuel sundhed og rettigheder.


Abdul fortæller om metoder inden for seksualundervisning

Mohammed Awal Alhassan

Direktør i NORSAAC
Om ti års partnerskab med AXIS i kampen for seksuelle rettigheder.

Læs mere

Tove Degnbol

Tidligere ambassadør
“De unge var fuldstændig åbne og slet ikke bange for at tale om de her emner.”

Læs interviewet