Generalforsamling 9. juni 2020

Kære medlem af AXIS

Du inviteres hermed til AXIS’ generalforsamling 2020

Tid: Tirsdag d. 9. juni kl. 18.00

Pga. den aktuelle corona-virus, forventer vi at afholde generalforsamlingen virtuelt.
Skulle corona-situationen ændre sig positivt, vil generalforsamlingen blive afholdt på AXIS kontor – Carit Etlars Vej 6 kld, 1814 Frederiksberg C.

Såfremt generalforsamlingen bliver virtuel, vil vi senere på året afholde et møde, hvor vi under mere uformelle forhold præsenterer AXIS’ arbejde og diskuterer organisationens udvikling.

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2019
  5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2020
  6. Fremtiden
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Alle medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag skal ifølge foreningens vedtægter § 6.3 indsendes, så bestyrelsen har dem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige tirsdag den 26. maj 2020.

Der er på generalforsamlingen valg til bestyrelsesposter. I år er Sanne Müller, Hans Andresen og Catherine Watson på valg.
Sanne og Hans genopstiller og Catherine opstiller til suppleantposten. Valgperioden for bestyrelsesposter er for 2 år, mens den er 1 år for suppleanterne.
Bestyrelsen kan max være på 9 personer. Pt består bestyrelsen af 6 personer.

Kandidater til bestyrelsen skal, ifølge vedtægterne §5.2, skriftligt meddele deres kandidatur til Line Bechmann, forkvinde for AXIS’ bestyrelse, på lb@axisngo.dk senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs tirsdag den 2. juni 2020.

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget fremsendes til tilmeldte deltagere inden generalforsamlingen.

Godkendt regnskab, budget og årsberetning lægges efterfølgende på hjemmesiden.

Venligst tilmeld jer på axis@axisngo.dk – S.U d. 1. juni. Tilmeldte vil efterfølgende modtage information om det login-oplysninger til det virtuelle møde.

Vel mødt fra AXIS

About the Author

Related Posts