Styrkelse af indiansk sprog og identitet

 PROJEKTTITEL: OPRINDELIGE FOLK I AMAZONAS: UDDANNELSE PÅ EGNE BETINGELSER (fase III)

Overordnet formål og kontekst

I arbejdet med at sikre børn af oprindelige folk en tosproget interkulturel skoleuddannelse (TIU), arbejder fase 3 på at styrke den model, som er implementeret i de tidligere faser af projektet. Derudover arbejdes der på en bæredygtig forankring i lokalsamfundene i Loreto-regionen og hos uddannelsesmyndighederne.

Projektets målgruppe

Loreto-regionens skoleresultater er nogle af de laveste i Peru, og næsten halvdelen af den befolkning, som taler det oprindelige sprog, kan karakteriseres som fattige. Den peruanske grundlov anerkender landet som en multikulturel stat, men der mangler anerkendelse af det oprindelige folks behov for en tosproget interkulturel uddannelse. I stedet får de oprindelige folk en monokulturel undervisning, som er nedsættende overfor indianske kulturer.

Status for projektet

Projektskoler, hvor der er ansat tosprogede lærere, arbejder sig støt hen mod projektets mål. Den udbredte modstand fra de etsprogede lærere er ikke længere så massiv, fordi de nu har erkendt, at den tosprogede interkulturelle undervisning ikke alene er et krav fra projekter og indianske organisationer men også et krav fra Undervisningsministeriet. Der eksisterer et stort udækket behov for uddannede tosprogede lærere, hvis landets egen politik på uddannelsesområdet skal lykkes, og derfor er fortalerarbejdet i disse år meget vigtigt på regionalt og nationalt niveau.

Partnerskabet

FORMABIAP har eksisteret siden 1988 og arbejder med uddannelse for indfødte befolkningsgrupper i Amazonområdet. Dette gør de primært ved at uddanne tosprogede interkulturelle lærere til børnehaveklasse og grundskolen. Arbejdet hører under paraplyorgnisationen AIDESEP, som er tilknyttet ISEPL, som er det offentlige uddannelsesinstitut for videregående uddannelser i provinsen Loreto.

 

PROJEKTET

Land: Peru 

Samlet budget:

2.266.209 DKK 

Varighed: 01.01.2015 - 31.12.2017 

Partner: Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 

Donor: CISU 

Målgruppe: Projektet har fokus på elever, lærere og landsbybeboere i udvalgte lokalsamfund i Loreto-regionen samt embedsmænd fra de lokale og regionale uddannelsesforvaltninger. 

Projektets (hoved)mål: Projektet har til formål at sikre børn af oprindelige folk en tosproget interkulturel skoleuddannelse (TIU) med udgangspunkt i egen identitet og egne livsbetingelser. 

Ekstern evaluering: FORMABIAP Ekstern evaluering