FØDEVARESIKKERHED OG KVINDERS RETTIGHEDER I SACABA

Fokus på kvinder gennem landbrug

AXIS har arbejdet med styrkelsen af kvindelige quechua-bønder, fordi de er blandt de mest marginaliserede i Bolivia. Udover at have meget få økonomiske midler oplever kvinderne ofte diskrimination på grund af deres køn og etnicitet.

Styrkelse af kvindernes seksuelle rettigheder

Nu arbejder vi med at styrke flere kvinder i Sacaba i deres viden om rettigheder og sundhed inden for seksualitet og reproduktion. Målet er at udfordre og ændre de traditionelle kønsopfattelser gennem information og debat. Vi har i samarbejde med vores lokale partner, CETM, udviklet en uddannelsesmodel som lokale, kvindelige forandringsagenter tager udgangspunkt i i uddannelsen af områdets kvinder. Forandringsagenterne rustes desuden til at lægge et pres på lokale aktører og myndigheder til at tage seksuelle rettigheder alvorligt.

PARTNEREN

CETM har gennem flere årtier arbejdet for at afskaffe undertrykkelse og diskrimination af kvinder. Gennem styrkelse af kvindernes tekniske viden har de arbejdet med at forbedre deres evner til at tage vare på eget liv og konfrontere mandschauvinisme i landsbyen og vold i hjemmet. CETM har et stort lokalkendskab og erfaring med udviklingsprojekter finansieret af forskellige internationale donorer.