Fødevaresikkerhed og kvinders rettigheder

 APRENDER HACIENDO – OVERDRAGELSE AF SACABA-MODELLEN

Overordnet formål og kontekst

Sacaba-modellen er udviklet siden 2009 i samarbejde med den lokale organisation CETM i Sacaba i Cochabamba. Modellen sigter mod at lære målgruppen, hvordan de driver et bæredygtigt familielandbrug. I dette projekt er målet at sikre modellens bæredygtighed og udbredelse.

Projektets målgruppe

Kvindelige quechua-bønder er blandt de mest marginaliserede i Bolivia. Udover at have meget få økonomiske midler oplever kvinderne ofte diskrimination på grund af deres køn og etnicitet. Mange har små køkkenhaver, men de mangler viden om dyrkningsmetoder, hvilket resulterer i et ringe, ensartet udbytte og fejlernæring.

Status for projektet

I februar 2017 sættes projektet i gang med et koordinatorbesøg hos de lokale samarbejdspartnere. Formålet med besøget er at planlægge det kommende halvandet års forløb. Sacaba-modellen er udviklet og afprøvet, og nu skal ejerskabet overdrages til kvindeorganisationen Bartolina Sisa, ligesom der skal opnås finansiel støtte fra kommunen gennem fortalervirksomhed.

Partnerskabet

CETM har gennem flere årtier arbejdet for at afskaffe undertrykkelse og diskrimination af kvinder. Gennem styrkelse af kvindernes tekniske viden har de arbejdet med at forbedre deres evner til at tage vare på eget liv og konfrontere mandschauvinisme i landsbyen og vold i hjemmet. CETM har et stort lokalkendskab og erfaring med udviklingsprojekter finansieret af forskellige internationale donorer.

 

PROJEKTET

Land: Bolivia 

Samlet budget:

399.208 DKK 

Varighed: 01.01.2017 - 30.06.2018 

Partner: CETM & Bartolina Cisa 

Donor: CISU 

Målgruppe: Projektet henvender sig til kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen og deres familier.  

Projektets (hoved)mål: Projektet har til formål at øge målgruppens fødevaresikkerhed samt opbygge kvindernes selvtillid.