SEKSUELLE RETTIGHEDER OG SUNDHED

Højeste mødredødelighed i verden

Unge mennesker i Sierra Leone har generelt meget lav viden om deres seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed (SRSR). Der er begrænset adgang til information, og kendskabet til og brugen af sundhedsydelser på området er minimal. Tal fra 2015 viser, at Sierra Leone har verdens højeste mødredødelighed, hvor dødsårsagen er forbundet med graviditet, fødsel eller komplikationer i forbindelse hermed. Dødsårsager, der i høj grad kunne have været forebygget.

Mangel på SRHR er en stor udfordring i Sierra Leone, især for den kvindelige befolkning, for hvem retten til at bestemme over egen krop ikke er en selvfølge, og hvor kvindelig omskæring, uønsket teenagegraviditeter, seksuel misbrug og kønsbaseret vold er noget, mange udsættes for.

AXIS arbejder for at styrke børn og unges seksuelle rettigheder

AXIS arbejder for at styrke børn og unges viden om og aktive brug af deres seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder. Vi er i samarbejde med den lokale partner ved at udvikle et Comprehensive Sexual Education (CSE)-materiale, som skal give lærere pædagogisk og dialogiske metoder til at undervise børn og unge inden for emnet. Undervisningsmaterialet består af opdateret viden og nyeste metoder, dette skal sikre den bedst mulige kvalitet af undervisningen.

 

 

 


PARTNERSKABET

CARL opererer nationalt med at styrke lige muligheder for sårbare befolkningsgrupper med særligt fokus på kvinder og børn i Sierra Leone. Deres tre prioriteringsområder er ligestilling, styrkelse af kvinder og forbedring af uddannelse af kvinder og piger, med et særligt fokus på deres seksuelle rettigheder og sundhed.