BOLIVIA

AXIS har siden 2005 arbejdet for at styrke uddannelsessystemet i Bolivia med fokus på tosproget og interkulturel undervisning. Bolivia er det fattigste og økonomisk set mest ulige land i Sydamerika. På trods af at landets indbyggere de seneste år har oplevet en økonomisk vækst på 4-6 %, skønnes det stadig, at halvdelen af landets befolkning lever i fattigdom, og heraf lever 27 % i ekstrem fattigdom. Bolivias oprindelige folk udgør en væsentlig del af de ekstremt fattige.

Der er desuden et stort behov for at oplyse, danne og uddanne børn og unge i Bolivia, så de får større indsigt i seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed (SRSR). Uønskede teenagegraviditeter blandt børn og unge, med efterfølgende skole drop-out, er et udbredt problem, og Bolivia ligger på en tredjeplads i Latinamerika, hvad angår teenagegraviditeter.

Køns- og etnisk ligestilling

AXIS arbejder med fokus på de kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen. Denne målgruppe af blandt de mest marginaliserede i landet, deres økonomiske midler er få, og de oplever ofte at blive diskrimineret i forhold til køn og etnicitet. Her er udgangspunktet at øge kvindernes fødevaresikkerhed og generelt styrke dem, så de selv får mod på at gå ind i kampen og mindske køns- og etnisk ulighed. Arbejdet tager udgangspunkt i Sacaba-modellen, som er udviklet i samarbejde med den lokale partner CETM, hvor ideen er, at målgruppen skal lære at drive et bæredygtigt familielandbrug.

Seksuelle rettigheder

I samarbejde med to lokale organisationer har AXIS fokus på fattige unge bolivianeres seksuelle og reproductive sundhed og rettigheder (SRSR). Arbejdet består i at udvikle en metodeguide, som skal anvendes i uformelle læringsmiljøer og dermed være et supplement til indsatsen fra det formelle uddannelsessystem. Målet er, at de unge skal blive i stand til bevidst at planlægge deres liv, undgå uønsket graviditet og gennemføre fuld skolegang.