BOLIVIABolivia – det mest ulige land i Sydamerika

Bolivia er det fattigste og mest ulige land i Sydamerika. I 2005, da AXIS påbegyndte sit første samarbejde med en boliviansk partner, skønnedes knap to tredjedele af befolkningen at leve i fattigdom, og over en tredjedel i ekstrem fattigdom. På trods af at landets indbyggere de seneste år har oplevet en økonomisk vækst på 4-6 procent, skønnes det, at halvdelen af landets befolkning lever i fattigdom, og heraf 27 procent i ekstrem fattigdom. Bolivias oprindelige folk udgør en væsentlig del af de ekstremt fattige. Lav indtjening for bønder i landområderne, vandmangel, korruption og manglende retssikkerhed er med til at forværre levevilkårene for befolkningen.Dialogbaseret seksualundervisning

Bolivia kæmper med ulighed mellem kønnene og teenagegraviditeter. På trods af at abort er ulovligt – har Bolivia et højt antal aborter hvert år. Udføres indgrebet af ikke-professionelle kan det have fatale konsekvenser for de gravide kvinder og piger. 30 procent af skolefrafaldet i Bolivia skyldes teenagegraviditeter. Det er i høj grad fattige piger, der får børn tidligt. Det tvinger dem ud af skolen og fastholder dem i hjemmet. Hvis de unge fædre vælger at forlade skolen for at forsørge deres nye familie, ender de ofte med de lavest lønnede jobs uden store muligheder for økonomisk og faglig udvikling.  Mange unge indfødte bolivianere søger viden om sex og prævention blandt andre unge, fordi sex er et tabuiseret emne hjemme og i skolen. Det resulterer i fejlinformation, mytedannelser og uvidenhed blandt de unge. 

Heldigvis har de bolivianske elever stor tillid til den viden og undervisning, som de får af deres undervisere på skolen. AXIS har i samarbejde med lokale partnere implementeret seksualundervisning, som er tilpasset det oprindelige folks kultur, sprog, normer, skikke og traditioner.  

Via dialogbaseret undervisning rustes de unge til at forstå konsekvenserne ved ubeskyttet sex og tidlige graviditeter, og de lærer hvilke forbehold, de skal tage for at undgå det. De bliver præsenteret for, hvilke rettigheder man har som pige, dreng, kvinde og mand, og hvordan man gør krav på disse rettigheder.Fødevaresikkerhed og kvinders rettigheder

De kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen er blandt de mest marginaliserede i landet. Deres økonomiske midler er få, og de oplever ofte at blive diskrimineret på grund af deres køn og etnicitet.

Ved at lære kvinderne at drive et bæredygtigt familielandbrug er deres adgang til fødevarer blevet forbedret. Samtidig bliver kvinderne styrket gennem undervisningen, så de har mod på at gå ind i kampen for at mindske køns- og etnisk ulighed. Ved at kombinere landbrugsfaglige kompetencer med personlig udvikling og salg af overskudsproduktion er undervisningen med til at skabe en miljømæssig, social og økonomisk forbedring.

Nu arbejder AXIS med at styrke flere kvinder i Sacaba i deres viden om rettigheder og sundhed inden for seksualitet og reproduktion. Målet er at udfordre og ændre de traditionelle kønsopfattelser gennem oplysning og debat.


Unge & sex i Bolivia #1
Paola Savedra fortæller om projektet Pro Joven


Unge & sex i Bolivia #2
Rosalinde, 15 år, fortæller om seksualitet i Bolivia


Unge & sex i Bolivia #3
Hvem lærer de unge om sex?

AXIS, Carit Etlars vej 6, kld. 1814 Frederiksberg axis@axisngo.dk CVR 18889595