Seksuelle rettigheder og sundhed

 PROJEKTTITEL: ADVOCATE TO EDUCATE FOR SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS

Overordnet formål og kontekst

Projektet inddrager unge mennesker og styrker deres bevidsthed og refleksion omkring deres egne SRSR (seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder). Målet er samtidig at skabe samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer, der kan presse myndighederne og andre aktører for integrationen af et SRSR-pensum i de Sierra Leonske skoler.

Projektets målgruppe

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er en stor udfordring i Sierra Leone, hvor 18 % af kvinderne oplever at blive voldtaget eller seksuelt krænket. Størstedelen af mænd og kvinder har ingen eller meget begrænset forståelse af, hvad det betyder at have retten til at bestemme over egen krop. Projektet henvender sig derfor til samfundet som helhed. Hovedfokus er dog på den unge generation af drenge og piger.

Status for projektet

I december 2016 har AMNet testet metoden Generation Dialogue på over 1500 elever i Kambia og arbejder med toolet i Freetown. Gennem metoden kan unge og gamle, mænd og kvinder udveksle ideer og perspektiver omkring SRSR. Sideløbende arbejder AMNet gennem fortalervirksomhed med andre CSO’er på at lægge pres på myndighederne. I januar 2017 er der skabt et samarbejde mellem flere CSO’er, men der opleves endnu modstand fra både myndigheder og borgere grundet sociale normer og økonomiske prioriteringer.

Partnerskabet

AMNet er en civilsamfundsaktør som arbejder med rettighedsbaserede tilgange. Siden 2004 har AMNet haft som mission at give right-holders i Sierra Leone den nødvendige viden og forståelse, der skal til for at styrke deres mulighed og kræve deres rettigheder af duty-bearers. Dermed ønsker de at skabe de en større social forandring i et skrøbeligt Sierra Leonsk samfund.

 

PROJEKTET

Land: Sierra Leone 

Samlet budget:

1.076.505 DKK 

Varighed: 01.04.2016 - 31.07.2017 

Partner: AMNet 

Donor: CISU 

Målgruppe: Projektet er i særdeleshed henvendt til den unge generation i Sierra Leone.  

Projektets (hoved)mål: Projektet har til formål at oplyse og skabe dialog omkring rettigheder og sundhed i Sierra Leone.