FRIVILLIG I DANMARK

 

Du kan blive aktiv på sekretariatet eller involvere dig i en eller flere af følgende grupper:

  • Projektgrupperne formulerer, monitorerer og evaluerer projekter.
  • Policy-gruppen som har ansvaret for AXIS’ politiske arbejde.
  • Kommunikations-gruppen som har ansvaret for at vedligeholde og producere til AXIS’ medier og pressehåndtering.
  • LFA-gruppen som har ansvaret for at kvalitetssikre projektansøgninger, midtvejsevalueringer og afsluttende rapporter.
  • Oversætter-gruppen som oversætter nøgledokumenter til spansk eller fra spansk til dansk.
  • Tænketanken som yder faglig teknisk konsulentbistand til AXIS i Danmark og partnere.
  • Sekretariatet står for den daglige ledelse af organisationen og har en deltidsansat sekretariatsleder og en deltidsansat økonomimedarbejder. Derudover er der til sekretariatet knyttet to frivillige, som arbejder med folkelig forankring herunder, medlemsservice og udsendelser.

 

De forskellige grupper mødes ad hoc og aftaler selv på hvilke tidspunkter de mødes. AXIS tilbyder møderumsfaciliteter.
Kommunikationsgruppens medlemmer sidder fast på sekretariatet. Alle stillinger slås desuden løbende op på hjemmesiden.