Ny uddannelsesmodel sikrer bæredygtig kvalitetsuddannelse for oprindelige folk i Perus Cuzco-region

Uddannelse af lav kvalitet fastholder den oprindelige befolkning i Perus landdistrikter i en marginaliseret position. Dog viser alternative tilgange til undervisning potentiale for forandring.

Aktiv undervisning med hjælp undervisning i skolehaver

Den danske udviklings- og uddannelsesorganisation AXIS har siden 2013 samarbejdet med den peruvianske organisation Andees Pachatusan for at styrke tosproget og interkulturel undervisning i Cuzco-regionen i Peru.
Uddannelsesprojektet henvender sig til elever, lærere, forældre samt specialister på området, og er fordelt på 25 projektskoler.
Formålet med projektet er at implementere og udbrede den alternative uddannelsesmodel “Modelo Moray” (MM) som tager afsæt i skolehaver, også kaldet ‘multifunktionelle pædagogiske laboratorier’.
I skolehaverne lærer børnene om produktion af grøntsager og produktion af smådyr som fx marsvin og kaniner, samtidig med at deres sprog- og matematikkundskaber forbedres. Haverne fungerer også som en platform for et styrket forældresamarbejde og som et mødested for lokalsamfundet.
Lærerne på skolerne er blevet uddannet i metoden, og deres engagement og nye pædagogiske redskaber er med til at sikre projektets bæredygtighed.
Projektets afsluttende rapport, udarbejdet af AXIS, vidner om de flotte resultater.

Styrket faglighed og bedre ernæring
Projektet har givet Cuzco-regionens skoler en succesrig pædagogisk undervisningsmetode for to-sprogede børn af oprindelige folk.

Projektkoordinator Emilie Faurholdt påpeger, at det er en vigtig forudsætning for projektets succes, at undervisningen tager udgangspunkt i det oprindelige folks egen kultur, sprog og traditioner.
Hun uddyber “Projektet har vist sig ikke blot at styrke elevernes faglighed og forbedre deres ernæring, men også at inddrage lokalsamfundet”.

Projektet i Cuzco-regionen er et godt eksempel på hvordan alternative tilgange til undervisning, der specifikt er tilpasset målgruppen, bærer frugt. Derudover viser det, at stærke samarbejder med partnerorganisationer kan være med til at skabe et fælles og vedvarende pres for kvalitetsuddannelse.

Projekts primære resultater (gerne sat i en faktaboks ved siden af brødteksten)

Ved projektets afslutning har 75 % af eleverne på de 25 projektskoler et forbedret niveau i læsning og matematik i forhold til skoler uden for projektet. 
Fx. er andelen af elever, der har et tilfredsstillende niveau i læsning af modersmålet quechua, steget fra 16,3 % til 40,6 % fra 2012 til 2015, mens andelen af elever, der læser utilfredsstillende, er faldet fra 37,2% til 4,6 %.

17 ud af de 25 projektskoler serverer nu en mere varieret og ernæringsrig kost til frokost end før projektet.
Samtidig har elevernes nye viden om kost smittet af på deres familier, der nu dyrker flere grøntsager i egne køkkenhaver. Dette bidrager positivt til hele familiens ernæring.

Ved projektets afslutning har 25 forældregrupper deltaget i minimum 5 årlige pædagogiske eller praktiske aktiviteter på de 25 projektskoler.

90 % af lærerne på de 25 skoler har integreret MM i deres undervisningsplanlægning og informeret kommunerne om MM.

About the Author

Related Posts